User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag: 2,7 millioner overnattinger i Trøndelag

I 2017 var det 2,7 millioner overnattinger på hoteller og andre overnattingsbedrifter i Trøndelag. 2,2 millioner av de overnattende var nordmenn, mens en halv million kom fra utlandet.

Overnattinger fra europeiske gjester på trønderske hoteller og overnattingssteder i 2017 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune).
Overnattinger fra europeiske gjester på trønderske hoteller og overnattingssteder i 2017 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune).

Av de utenlandske overnattingene var det flest fra Tyskland og Sverige. Det var 154 700 overnattinger fra Tyskland og 80 300 fra Sverige i 2017. Ellers så er de største gruppene nederlendere med 32 200 overnattinger, briter med 29 300 overnattinger og amerikanere med 28 300 overnattinger. Deretter følger dansker og tsjekkere.

I perioden 2006 til 2017 har antall overnattinger i Trøndelag økt med 30,7 %, en økning på 631 000 overnattinger. Det er de norske gjestene som har stått for det meste av økingen, med en vekst på 35,5 %. Antall overnattinger fra utenlandske gjester har i samme periode økt med 13,6 %.

Kraftig økning i overnattende gjester fra Tyrkia, Brasil og Kina

Det er en del nasjoner som har hatt en veldig sterk prosentvis vekst i antall overnattinger i Trøndelag i perioden 2006 til 2017, blant annet Tyrkia (1 414 %), Brasil (1 030 %) og Kina (577 %), men disse utgjør fremdeles en forholdsvis liten del av gjestedøgnene i Trøndelag. Det var 4 691 overnattinger fra brasilianske gjester i 2017, og tallene for Kina og Tyrkia var på henholdsvis 3 119 og 2 679. En av de «nye» nasjonene som har vokst frem viktig for turismen i Trøndelag er Tsjekkia som har gått fra 5 900 overnattinger i 2006 til 20 200 overnattinger i 2017 en økning på 243 %

Verdiskapingen fra turistnæringen i Trøndelag er estimert til 8,6 milliarder kr i 2015 fra en produksjonsverdi på 20,6 milliarder kr. 42 % av verdiskapingen fra turismen skjedde i tilknytting til transport, 41 % av knyttet til overnatting og servering, mens de restene 17 % var knyttet til kultur og underholdning.

Faktafredag tar sommerferie, men kommer tilbake til høsten med ukentlige drypp med statistikk og fakta om Trøndelag! God sommer!  

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndela