User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag - UKM i Trøndelag

3 200 Trønderske ungdommer deltok på UKM (Ung Kultur Møtes) i 2019. Ingen andre fylker har like mange UKM-deltagere.

UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokalefestivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet – lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement som er åpent for all ungdom.

I 2019 var det det 3 200 deltagere fordelt på 1 477 innslag på UKM-arrangementene i Trøndelag. Dette gjør at Trøndelag er landets største UKM-fylke, foran Akershus og Møre og Romsdal med henholdsvis 2 000 deltagere og 1 800 deltagere. De siste årene har det vært en nedgang i deltagere antallet på UKM både nasjonalt og i Trøndelag. Antall UKM deltagere i Trøndelag nådde en topp i 2016 med 4 514 deltagere etter en 5 år lang periode med årlig deltager vekst. Fra 2016 til 2018 så falt antall deltagere imidlertid med nesten 30 % før man fikk liten oppgang i 2019.

Antall deltakere på UKM i Trøndelag 2010-2019 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Antall deltakere på UKM i Trøndelag 2010-2019 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

I distriktskommunene i Trøndelag er det generelt høye deltagertall i forhold til folketallet i alderen 10-20 år, som er målgruppen for UKM. I to av kommunene i Trøndelag så har man deltagertall som er større enn antall innbyggere i alderen 10-20 år. I absolutte tall så var det Trondheim som hadde flest deltagere i 2019 med 277, dette utgjorde imidlertid kun 1,1 % av innbyggerne i aldersgruppen 10-20 år. Andre kommuner med høyt antall deltagere var Melhus med 200, Snåsa med 129 og Malvik med 117.

1458 av deltagerne i UKM i Trøndelag deltok med en musikk innslag, noe som ugjorte 45,6 % av UKM deltagerne. Det var ytterligere 450 deltagere (14,1 %) som hadde en utstilling og 333 deltagere (10,4 %) hadde danse innslag.

Antall ungdommer som deltok på UKM i Trøndelag i 2019 fordelt på sjanger (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Antall ungdommer som deltok på UKM i Trøndelag i 2019 fordelt på sjanger (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Kilder og metode

Kildene som er brukt i artikkelen er UKM og SSB tabell 07459.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.