Faktafredag - Tettsteder i Trøndelag

Tettsteder i Trøndelag 2021
Tettsteder i Trøndelag 2021

Det er 104 store og små tettsteder i Trøndelag. Liabø i Heim med 205 innbyggere er minst, mens Trondheim (tettstedet og ikke kommunen med samme navn) er størst med 191 771 innbyggere.

Det er 353 766 trøndere som bor i et tettsted per 1.1.2021, det betyr at 75,1 % av trønderne bodde i et tettsted og andelen er økende.

Et tettsted er en samling nærliggende hus der det bor minst 200 personer. Etter denne definisjonen så er det 104 tettsteder i Trøndelag i 2021. Det er store forskjeller mellom tettstedene både i befolkning og areal. Tettstedet Trondheim er størst med 191 771 innbyggere og et areal på 58,28 km². Her kan man merke seg at ikke alle innbyggerne i kommunen Trondheim bor i tettstedet Trondheim. 8 741 innbyggere i kommunen bor i andre mindre tettsteder i kommunen og 7 083 innbyggere i kommunen bor utenfor tettsteder. Tettstedet Trondheim dekker ca. 11 % av kommunens areal.

Det minste tettstedet i Trøndelag etter befolkning er Liabø i Heim som med 205 innbyggere akkurat er innenfor det som defineres som et tettsted. Tettstedet Liabø har et areal på 0,33 km², det gjør at det er det 25. minste tettstedet i Trøndelag målt etter areal. I areal er Eidsbotn i Levanger kommune minst i Trøndelag med 0,09 km², det bor 210 personer i dette tettstedet per 2021.

Tettsteder i Trøndelag 2021
Tettsteder i Trøndelag 2021

I tillegg til Trondheim er det per 1.1.2021 ytterligere 3 tettsteder med over 10 000 innbyggere. Det er Stjørdalshalsen med 13 394 innbyggere, Steinkjer med 12 932 innbyggere og Levanger med 10 310 innbyggere. Totalt er det 36 tettsteder i Trøndelag med mer enn 1000 innbyggere og det bor 322 669 innbyggere i disse tettstedene per 1.1.2021. I disse tettstedene bor det i snitt 1 487 personer per km².

Trøndelags 30 største tettsteder etter befolkning i 2021.
Trøndelags 30 største tettsteder etter befolkning i 2021.

Se også https://trondelagitall.no/artikkel/tettsteder-i-trondelag

I de 68 tettstedene med under 1000 innbyggere så bor det 31 097 innbyggere per 1.1.2021. I disse tettstedene bor det i snitt 1 184 personer per km²

Det er 353 766 trøndere som bor i et tettsted per 1.1.2021, som betyr at 75,1 % av trønderne bodde i et tettsted og andelen er økende. Går man tilbake til år 2000 så var det 67,0 % av Trøndelags befolkning som bodde i tettsted. Befolkningen i tettsteder i Trøndelag har økt med 34,0 % eller 89 793 innbyggere i perioden 2000 til 2021, mens den totale befolkningen i Trøndelag har økt med kun 19,6 % eller 77 218 personer.

Andel av befolkningen i Trøndelag som bor i tettsteder 1990-2021
Andel av befolkningen i Trøndelag som bor i tettsteder 1990-2021

Trondheim er kommunen i Trøndelag med størst andel av innbyggerne som bor i et tettsted. I Trondheim så bor 96,6 % av befolkningen per 1.1.2021 i et tettsted. Hvis man ser på Trøndelag uten Trondheim så bor 58,2 % av befolkningen i et tettsted. Etter Trondheim så er det Malvik som har høyest andel av befolkningen bosatt i tettsteder, med 87,7 %.

Andel av befolkningen som bor i tettsted
Andel av befolkningen som bor i tettsted

Det er 4 kommuner i Trøndelag som per 2021 ikke har grender som er store nok til å bli definert som tettsted. Det er Leka, Tydal, Frosta og Osen. Frosta (stedet og ikke kommunen) var definert som et tettsted i perioden 2017-2020, men falt utenfor tettstedsdefinisjonen i 2021.

Det er på mange måter en teknikalitet som gjør at Frosta ikke blir definert som et tettsted. I 2020 var det 574 personer i det som var definert som tettstedet Frosta, godt over grensen på 200 personer. Det har ikke vært en befolkningsnedgang på over 354 personer i Frosta i løpet av 2020. De 574 personene som var inkludert i tettstedet Frosta i 2020 bodde i 3 ulike klynger som ble definert som tilknyttede- med en sentralklynge (tettstedskjerne) med over 200 personer. I 2021 har antall personer i tettstedskjernen falt under 200 personer og da tas heller ikke de tilknyttede klyngene med i beregningen. Kartet under viser tettstedsklyngene i Frosta i 2020.

Frosta tettstedsklynge i 2020
Frosta tettstedsklynge i 2020

Kilder og metode

Kildene som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 04859 og SSB tabell 05212

Hva er et tettsted: En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper, som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv, kan avstanden økes til 200 meter. Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av tettstedet.

Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.