Faktafredag - Statlige arbeidsplasser i Trøndelag

Kart andel statlige arbeidsplasser 2019
Kart andel statlige arbeidsplasser 2019

Det var 32 801 statlige arbeidsplasser i Trøndelag per 4. kvartal 2019. Det utgjør 14 % av arbeidsplassene i fylket.

Statlige arbeidsplasser finner vi hovedsakelig innen helse, undervisning, offentlig forvaltning og forvar. Sykehusene står for 13 472 av arbeidsplassene. Universitetene har til sammen 9 114 arbeidsplasser, mens direktorater og forsvar til sammen har 8 113 arbeidsplasser.

Trondheim har omtrent 3/4-deler av de statlige arbeidsplassene i fylket. De største arbeidsplassene er NTNU og St. Olavs med hhv. 12 000 og 11 000 sysselsatte. Andre større statlige virksomheter er Domstolene, Politiet, Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Bane Nor, NRK og NGU.

Vi ser at det er Levanger som har høyest andel sysselsatte i staten, med hele 26,8 %. Det er sykehuset og Nord Universitet som er forklaringen på dette. Trondheim har nest høyest andel med 20 %.

Namsos kommer opp på 17,1 %, og det er sykehuset og Nord Universitet som utgjør mesteparten av de statlige arbeidsplassene der. Ørland kommer høyt med 14,8 %, og her er forsvaret som er den store statlige arbeidsplassen med den nye kampflybasen. Orklands relativt høye andel med 9,7 % skyldes i stor grad sykehuset. Steinkjer med 9,4 % har blant annet hovedkontor for NAV Trøndelag og Fylkesmannen i Trøndelag.

Sysselsatte i Trøndelag i 2019 etter sektor
Sysselsatte i Trøndelag i 2019 etter sektor

Det har blitt 6 830 flere statlige arbeidsplasser siden 2008, som betyr en vekst på 26,3 %. Det betyr at statlige arbeidsplasser har vokst mer enn i andre sektorer. Privat sektor har vokst med 3,5 % i samme periode, kommunal forvaltning har vokst med 18,3 % og Fylkeskommunal forvaltning har vokst med 8,3 %.

Tabell sektorer
Tabell sektorer

Blant kommunene med høy andel statlige arbeidsplasser har det vært høyest vekst i Ørland kommune med 187 og 38,7 %, Trondheim med 5 642 flere statlige arbeidsplasser har en vekst på 30,5 %. Levanger har fått 417 flere i perioden, Namsos har fått 264, Stjørdal har 122 flere statlige arbeidsplasser, og har med det betydelig vekst. Steinkjer har mer moderat utvikling med vekst på 36 statlige arbeidsplasser i perioden.

41,0 % (13 464) av de statlige arbeidsplassene i Trøndelag er innenfor helse. 27,8 % av arbeidsplassene er innenfor undervisning og 24,7 % er innenfor offentlig administrasjon inkl. forsvaret.

Statlige arbeidsplasser etter næring 2019
Statlige arbeidsplasser etter næring 2019

Kilder og metode

Tallene som brukes i denne artikkelen kommer fra SSB tabell 07979. Det er sysselsatte etter arbeidssted som brukes. Tallene fra SSB foreligger på kommunestruktur per 2019. I beregningene er tall for Snillfjord fordelt likt mellom nykommunene Heim, Orkland og Hitra.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.