Faktafredag - Pendlestrømmer i Trøndelag på mer enn 100 personer per 4.kvartal 2019

Per 4. kvartal 2019 pendlet 1 av 4 sysselsatte i Trøndelag til annen kommune i forbindelse med arbeid.

Totalt er det 62 500 personer bosatt i Trøndelag som pendler. De fem største pendlestrømmene i Trøndelag per 4. kvartal 2019 går til Trondheim fra Malvik, Melhus, Stjørdal, Klæbu og Skaun.

Pendlerstrømmene mellom kommunene forteller oss noe om hvordan arbeidsmarkedet i kommunene er knyttet sammen og hvor det er mye arbeidsmarkedsinteraksjon Den største pendlerstrømmer i Trøndelag er fra Malvik til Trondheim, på 4 135 pendlere. Andre store pendlestrømmer inn til Trondheim er fra Melhus (4 033 pendlere), Stjørdal (2 530 pendlere), Skaun (2 036 pendlere) og Klæbu (2 040 pendlere). Til Stjørdal, Melhus og Malvik er det også mye pendling andre veien, med henholdsvis 1 276, 1 202 og 852 pendlere fra Trondheim.

Interaktsjonsdiagam Pendlestrømmer over 100 personer per 4. kvartal 2019
Interaktsjonsdiagam Pendlestrømmer over 100 personer per 4. kvartal 2019

I tillegg er det betydelig pendling mellom Innherreds-kommunene, spesielt mellom Levanger og Verdal. Det er også betydelig arbeidsmarkedsinteraksjon mellom en rekke enkeltkommuner slik som Ørland og Bjugn, Hitra og Frøya, Orkdal og Meldal, Vikna og Nærøy, Namsos og Overhalla, Melhus og Midtre Gauldal.

Pendlestrømmer i Trøndelag på mer enn 100 personer per 4.kvartal 2018
Pendlestrømmer i Trøndelag på mer enn 100 personer per 4.kvartal 2018

Av de 62 500 personene som pendler ut fra en trøndersk kommune så er det 77,5 % eller 48 500 som pendler til en annen trøndersk kommune. 20 500 av disse pendler til Trondheim, det er også 6 900 personer som pendler til Trondheim fra andre deler av landet, de fleste fra Oslo. 6 200 personer pendler fra Trondheim til andre trønderske kommuner

Siden 2010 har antall som pendler mellom de trønderske kommunene økt med 17 %. De største pendlestrømmene fra og til Trondheim har naturlignok stått for mye av denne veksten. Blant annet har antall pendlere fra Stjørdal, Skaun og Orkdal til Trondheim økt med henholdsvis 28 %, 27 % og 20 %. På pendling ut fra Trondheim så har man hatt en vekst på 35 % til Melhus, 22 % til Klæbu og 46 % til Orkdal i perioden 2010 til 2019. For store pendlerelasjoner som ikke inkluderer Trondheim så har man pendlingen fra Levanger til Verdal som har hatt en vekst på 15 %. Andre eksempler sterk vekst i pendlingen fra Hitra til Frøya som har økt med 62 %, fra Vikna til Nærøy som har økt med 61 % og Stjørdal til Levanger som har økt med 42%.

Utvikling største pendlerstrømmer i Trøndelag 2010-2019
Utvikling største pendlerstrømmer i Trøndelag 2010-2019

Trafikkutvikling i Koronatider

Pendlerstatistikken er ikke et direkte mål på reising mellom kommuner, fordi det er mange som jobber hjemmefra eller ikke har fast oppmøtested også i normale tider. I disse dager jobber alle som kan hjemmefra, og telledata fra Statens vegvesen viser tydelig at dette gir store utslag på trafikkmengden rundt om i Trøndelag.

Statens vegvesen publiserer daglig rapporter på trafikkmengde under korona for de store byene og på grenseoverganger her: https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/trafikkutvikling-under-korona.

Vi har tatt ut tellinger for onsdagene i uke 10 (to dager før skolene stengte), uke 11 og 12, på noen utvalgte tellepunkt rundt om i Trøndelag. Og ser at det er en nedgang på mellom 35 og 47 % fra uke 10 til de to ukene etter tiltakene ble innført. Andelen arbeidsreiser er i morgentimene, og her er endringer fra før Korona enda høyere. Dette til tross for at tiltakene gjør at man heller velger bil enn kollektiv om man må reise til jobb.

Døgntrafikk
Døgntrafikk

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt data fra PANDA (plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked), SSB tabell 03321 og 11616. dataene bruker kommunestrukturen per 4. kvartal 2019, det vil si før de fleste kommunesammenslåingene.

En pendler defineres i statistikken som en person som jobber i enn annen kommune enn bostedskommunen. Statistikken skiller ikke på dagpendlere eller ukependler.

Telledata fra vegtrafikken er hentet fra Statens vegvesen, trafikkdata.no.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.