Faktafredag - Nye kommuner i 2020

Kommuner 2020
Kommuner 2020

Heim, Orkland og Nærøysund er nye kommunenavn som vi kommer til å bli godt kjent med fremover. Totalt er det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner.

Vi er i en periode med store endringer på kommunekartet for Trøndelag. Nord- og Sør-Trøndelag ble til et samlet Trøndelag 1.1.2018, samtidig så slo også Rissa og Leksvik seg sammen til Indre Fosen kommune. Deretter kom Rindal som en del av Trøndelag fra 1.1.2019.

I 2020 gjennomføres ni kommunesammenslåinger i Trøndelag:

  1. Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord slår seg sammen til Orkland kommune. Per 2019 så bor det litt over 18 150 personer i de områdene som blir Orkland kommune. Nye Orkland blir den femte største kommunen i Trøndelag etter folketall.
  2. Hemne, Halsa og deler av Snillfjord slår seg sammen til Heim kommune. Per 2019 så bor det ca. 6 000 personer i de områdene som blir Heim kommune.
  3. Den siste delen av Snillfjord blir en del av Hitra kommune. Og nye Hitra har ca. 5 000 innbyggere per 2019.
  4. Klæbu og Trondheim går sammen og blir Trondheim kommune. Nye Trondheim kommune har litt over 202 200 innbyggere i 2019. Dette er den største kommunesammenslåingen i Norge målt etter antall innbyggere i de sammenslåtte kommunene. 
  5. Ørland og Bjugn slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Ørland. Den nye kommunen har ca. 10 200 innbyggere per 2019.
  6. Åfjord og Roan slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Åfjord. Det er ca. 4 300 innbyggere i den sammenslåtte kommunen per 2019. 
  7. Verran og Steinkjer går sammen som Steinkjer kommune. Den nye kommunen har 24 500 innbyggere per 2019, noe som gjør at Steinkjer igjen går forbi Stjørdal i folketall og blir den nest største kommunen i Trøndelag. 
  8. Namsos, Fosnes og Namdalseid slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Namsos. Det er ca. 15 300 innbyggere i disse kommunen i 2019, noe som går at nye Namsos blir den 7. største kommunen i Trøndelag etter folketall. 
  9. Vikna og Nærøy går sammen til Nærøysund kommune som i 2019 har ca. 9 600 innbyggere.

Av disse sammenslåingene så er det kun sammenslåingen mellom Hemne, Halsa og deler av Snillfjord som går på tvers av fylkesgrensen. Halsa, som i dag er en del av Møre og Romsdal, flytter dermed over til Trøndelag i forbindelse med kommunesammenslåingen og bringer med seg nesten 1 600 nye Trøndere.

Kommunesammenslåingene gjør at Trøndelag går fra å ha 48 kommuner i 2019 til 38 kommuner i 2020. Trøndelag går fra ni til ti kommuner med mer enn 10 000 innbyggere og fra åtte til fem kommuner med mindre enn 1 000 innbyggere.

I tillegg til kommunesammenslåingene så er det noen grensejusteringer. Lund krets går fra Nærøysund kommune til nye Namsos kommune, mens Verrabotn går fra Verran kommune til Indre Fosen kommune.

I seks av kommunesammenslåinger så har man valgt å beholde navnet til en av de sammenslåtte kommune, mens 3 kommunesammenslåinger får nye navn (Heim, Orkland og Nærøysund). Heim og Orkland er gamle kommunenavn som forsvant i forbindelse med kommune sammenslåingen i 1963/1964. Mens Nærøysund tar navnet fra sundet som skiller øya Inner-Vikna (i Vikna kommune) fra øyene Marøya og Nærøya og fastlandet (i Nærøy kommune).

Trøndelag i 2020 og 2019
Trøndelag i 2020 og 2019

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.