Faktafredag - kommersiell flytrafikk ved trønderske lufthavner

Passasjerer trønderske lufhavner 2019 og 2020
Passasjerer trønderske lufhavner 2019 og 2020

2020 var ikke noe godt år for flytrafikken. Antall passasjerer ombord ved avgang og ankomst ved trønderske flyplasser var ned 57,2 % i 2020 sammenlignet med 2019.

Det største fallet så man i april som var ned 88,2 % sammenlignet med samme måned i 2019. Nedgangen i antall passasjerer var større for Trondheim lufthavn Værnes enn for distriksflyplassene i Trøndelag. Figuren viser totalt antall passasjerer ved avgang og ankomst per måned i 2019 og 2020 ved de 5 trønderske flyplassene.

Det var 1 938 900 passasjerer ombord ved avgang og ankomst ved trønderske flyplasser i 2020, ned fra 4 533 300 i 2019. Dette er en reduksjon på 2 594 400 passasjerer eller 57,2 %. I januar og februar 2020 så lå trafikken på de trønderske flyplassene på nivå med foregående år. I mars startet imidlertid passasjernedgangen som følge av Covid-19. I mars var det en nedgang i antall passasjerer ved trønderske flyplasser på 55,6 % eller 220 700 passasjerer sammenlignet med samme måned i 2019. Nedgangen fortsatte i april når det kun var 40 800 passasjerer ved trønderske flyplasser, en nedgang på 305 600 passasjerer eller 88,2 % sammenlignet med foregående år.

Passasjerer trønderske lufhavner 2019 og 2020
Passasjerer trønderske lufhavner 2019 og 2020

Utover sommeren og høsten var ikke fallet i passasjertrafikken like stort som det man så i april, men fremdeles betydelig. I desember 2020 var det 224 300 passasjerer ombord ved avgang og ankomst ved trønderske flyplasser, noe som er en nedgang på 59,8 % eller 184 600 passasjerer sammenlignet med samme måned i 2019.

Det var spesielt utenlandske flyvinger som ble kraftig redusert i 2020 sammenlignet med tidligere år. I april og mai 2020 var det henholdsvis 179 og 81 passasjerer på utenlandske flyvinger til og fra trønderske flyplasser, mens det i april og mai 2019 var henholdsvis 62 900 og 76 900 passasjerer på utenlandske flyvinger til og fra trønderske flyplasser. Dette er tall på passasjerer på direkte flyvinger mellom utlandet og trønderske flyplasser, en stor del flyreiser mellom utlandet og Trøndelag går imidlertid via Gardermoen. Disse tallene sier dermed sier dermed ikke noe om hvor mange reisende som har kommet med fly fra utlandet til Trøndelag, bare hvor mange som har kommet med direkteflyvinger.

Passasjerer utenlanskje flyvinger til og fra trønderske lufthavner i 2019 og 2020
Passasjerer utenlanskje flyvinger til og fra trønderske lufthavner i 2019 og 2020

Trondheim lufthavn Værnes hadde en høyere nedgang i passasjertall i 2020 enn de andre trønderske flyplassene. Det var 1 835 700 passasjerer ombord ved avgang og ankomst ved Trondheim lufthavn Værnes i 2020, ned fra 4 382 900 i 2019. Dette er en reduksjon på 2 547 200 passasjerer eller 58,1 %. De 4 andre flyplassene i Trøndelag hadde til sammen 103 100 passasjerer ved avgang og ankomst i 2020. Dette er en nedgang på 31,4 % eller 47 200 passasjerer sammenlignet med 2019. Dette resulterte i at Trondheim lufthavn Værnes sin andel av passasjerene ved trønderske lufthavner gikk fra 96,7 % i 2019 til 94,7 % i 2020.

Trondheim lufthavn Værnes.
Trondheim lufthavn Værnes.
Passasjer utvikling Trondheim lufthavn Værnes og de 4 andre lufthavnene i Trøndelag
Passasjer utvikling Trondheim lufthavn Værnes og de 4 andre lufthavnene i Trøndelag

Interaktivt dashboard med data på passasjerer ved trønderske lufthavner

Under finner du et Interaktivt dashboard på virksomheter i Trøndelag fra Trøndelag. Dashboardet blir kontinuerlig oppdatert når det kommer nye tall på virksomheter i Trøndelag fra Trøndelag og når historiske tall blir revidert. Dashboardet har flere sider, husk å bla mellom sidene for å se de ulike visningene.

Kilder og metode

Data som er bruk i denne artikkelen, er i all hovedsak fra SSB tabell 08507

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.