Faktafredag - Klimatrøndern

Holdninger klima
Holdninger klima

Trøndelag fylkeskommune har bestilt en rapport som ser på holdninger til klimaendringer og ulike klimapolitiske løsninger med fokus på innbyggerne i Trøndelag fylke.

Rapporten benytter seg av data fra Norsk Medborgerpanel (NMP) i perioden 2013-2019.

Trønderne er opptatt av klimaendringer og anser det som et viktig saksfelt, og de er positive til mange klimapolitiske tiltak. Samtidig er syns de det er utfordrende å skulle endre egne vaner. Det er få forskjeller å spore mellom innbyggere i Trøndelag og befolkningen i Norge ellers. Det gjelder både holdninger til klima og synet på ulike løsninger.

Holdninger klima
Holdninger klima

Trønderne skiller seg litt fra befolkningen ellers i landet på noen få felt:

  • Trønderne mener i større grad enn befolkningen for øvrig at rike land som Norge er moralsk forpliktet til å gå foran i å redusere egne klimagassutslipp.
  • Trønderne større tro på at teknologien skal løse klimaproblemene enn det resten av landet har.
  • Trønderne synes det er vanskeligere å kutte i kjøttforbruket enn det befolkningen ellers synes.

Rapporten har også sett på forskjeller mellom befolkningen i Trondheim i forhold til innbyggerne i resten av Trøndelag, og kommer fram til at det ikke ser så store forskjeller i verken holdninger til klima eller synet på løsninger.

Noen forskjeller er det likevel mellom innbyggerne i Trondheim og befolkningen ellers i Trøndelag:

  • Innbyggerne i Trondheim vurderer klimaproblemene som en mer alvorlig trussel enn det respondentene ellers i Trøndelag gjør.
  • Innbyggerne i Trondheim syns det er vanskeligere å redusere feriereiser med fly enn det befolkningen i det øvrige Trøndelag rapporterer.
  • Innbyggerne i Trondheim er markant mer positiv til å beskytte myr og våtmarker mot nydyrking som et miljøtiltak.
  • Innbyggerne i Trondheim betydelig mer positiv til rushtidsavgift som trafikkbegrensende tiltak enn det innbyggerne i Trøndelag for øvrig er.

Hele rapporten finner du her

En annen kilde til kunnskap om nordmenns holdninger klima er Ciseros Klimaundersøkelse

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.