Faktafredag - Hvordan trøndelagskartet har endret seg i årene 2017-2020

Kommune- og fylkessammenslåing har gitt store endringer på Trøndelagskartet. To fylket har blitt til ett og 48 kommuner har blitt til 38.

Fra 2016 til 2020 er antallet kommuner i Norge redusert fra 428 til 356, mens antall fylkeskommuner har gått ned fra 19 til 11. I Trøndelag har det vært 10 kommunesammenslåinger som omfatter totalt 22 kommuner siden 2017.  Trøndelag har blitt utvidet både ved at Rindal har byttet fylke og ved at Halsa ble en del av Trøndelag når Halsa, Hemne og Snillfjord ble til Heim kommune. 

Trøndelag i 2017. To fylker

Trøndelag 2017
Trøndelag 2017

Status i 2017 var at Trøndelag besto av 2 fylker, slik det hadde gjort siden det i 1804 ble delt i Søndre og nordre Trondhjems amt av Christian VII. I 2017 besto Trøndelag av Nord-Trøndelag med 23 kommuner og 137 233 innbyggere og Sør-Trøndelag med 25 kommuner og 317 363 innbygger.

Sør-Trøndelag var da det femte største fylket i Norge etter folketall, mens Nord-Trøndelag var det fjerde minste fylket i Norge etter folketall. Steinkjer og Trondheim var administrasjonssted for henholdsvis Nord- og Sør-Trøndelag fylke.

Trøndelag i 2018: Fylkessammenslåing og 1 kommesammenslåing

Trøndelag 2018
Trøndelag 2018

Den 1. januar 2018 ble Trøndelag igjen samlet til ett fylke etter å ha vært delt i 204 år.

Det samlede Trøndelag ble Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig ble fylket landets femte mest folkerike med 448 744 innbyggere per 1 januar 2018.Den nye fylkeskommune har en delt administrasjon med to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Rådmannsfunksjon er lagt til Steinkjer, Ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim.

I tillegg til fylkessammenslåingen så var det også en kommunesammenslåing i Trøndelag i 2018. Rissa og Leksvik gikk sammen og ble til Indre Fosen kommune.

Trøndelag i 2019: Rindal blir en del av Trøndelag

Trøndelag 2019
Trøndelag 2019

I 2019 var det en endring på Trøndelagskartet. Rindal kommune ble en del av Trøndelag fra 1.1.2019. Rindal tok med seg 2 028 nye Trøndere og tok folketallet i Trøndelag per 1. januar 2019 til 464 060 personer.

Rindal har flere ganger søkt om å bli en del av Trøndelag. Rindal søkt første gang å bli overflyttet til Sør-Trøndelag i 1923. Når de søkte i igjen i 1948 så hadde Rindal en særdeles beskjeden beskrivelse av kommunen i søknaden: «Jamvel om Rindal ikkje er noko å bli feit av for noko av fylka, vil ein vona at heradet ikkje ville koma Sør-Trøndelag serleg til byrde. Rindal gjer ikkje krav på nokon sentral plass i Sør-Trøndelag heller»

Trøndelag i 2020. 9 kommesammenslåinger og utvidelse av fylkesgrensen 

Trøndelag 2020
Trøndelag 2020

I 2020 var det store endringer på trøndelagskartet. Totalt var det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020. Av de 48 kommunene i Trøndelag i 2019 så var involvert i en kommunesammenslåing. Antall kommuner i Trøndelag gikk derfor fra 48 til 38 i forbindelse med kommunesammenslåingene. 

  1. Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord slo seg sammen til Orkland kommune
  2. Hemne, Halsa og deler av Snillfjord slo seg sammen til Heim kommune
  3. Den siste delen av Snillfjord ble en del av Hitra kommune
  4. Klæbu og Trondheim gikk sammen og ble Trondheim kommune
  5. Ørland og Bjugn slo seg sammen, og den nye kommunen ble hetende Ørland
  6. Åfjord og Roan slo seg sammen, og den nye kommunen ble hetende Åfjord
  7. Verran og Steinkjer gikk sammen som Steinkjer kommune
  8. Namsos, Fosnes og Namdalseid sli seg sammen, og den nye kommunen ble hetende Namsos
  9. Vikna og Nærøy gikk sammen som Nærøysund kommune


Av disse er det kun sammenslåingen mellom Hemne, Halsa og deler av Snillfjord som gikk på tvers av fylkesgrensen. Halsa, som var er en del av Møre og Romsdal, flytter dermed over til Trøndelag i forbindelse med kommunesammenslåingen. Vi fikk dermed ca. 1 600 nye trøndere som følge av denne kommunesammenslåingen.

I tillegg til kommunesammenslåingene så er det også noen mindre grensejusteringer som også skaper noen mindre endringer på Trøndelagskartet. Dette gjelder Verrabotn og Lundkrets.

Til tross for at antall fylker gikk fra 19 til 11 i forbindelse med fylkessammenslåingene i 2020, så er Trøndelag det femte største fylket i Norge målt etter folketall. Etter areal er Trøndelag nå det tredje største fylket i Norge.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.