User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag - Fiske i trønderske vassdrag

Graf som viser topp ti vassdrag i Norge etter fangst i kilo i 2018 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Topp 10 vassdrag i Norge etter fangst i kilo i 2018 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Fiskesesongen er i full gang i trønderske elver og vassdrag. I I 2018 ble det fanget 99 400 kilo laks og sjøaure i trønderske elver og 4 trønderske elver var blant topp 10 av norske vassdrag på fangst i elvefisket. 42 % av fangsten i de trønderske elvene var «fang og slipp».

Laksefiske i norske og trønderske elver er årets store høydepunkt for mange. Det er også en betydelig næringsaktivitet knyttet til elvefisket etter laks og sjøaure i Trøndelag.

Fangsten i de trønderske elvene i 2018 var ned 18 % sammenlignet med foregående år

Graf som viser fangst av fisk i elver og vassdrag i Trøndelag 1993-2018 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Fiske i elver og vassdrag i Trøndelag 1993-2018. Fangst i kilo fordelt på fiskeslag (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

I Norge ble det i 2018 fanget 150 000 laks, sjøaure og sjørøye i de norske elvene, noe som var den laveste fangsten siden 1988, årsakene til den dårlige fiskesesongen var blant annet en tørr og varm sommer.

For de trønderske elvene så var fangsten i 2018 den laveste siden 2014. Sammenlignet med 2017 så var i det i trønderske elvene en nedgang på 23 % i antall fisk som ble tatt og en nedgang på 18 % i total vekten av fangsten.

Det ble tatt 26 691 fisker i trønderske elver i 2018. Av dette var 21 642 laks, 5 043 sjøaure og 6 Sjørøye. Av laksen som ble fanget i Trøndelag så var 18 % på 7 kilo eller mer (3 777 laks), 44 % var på mellom 3 kilo og 6,9 kilo (9 555 laks), mens 38 % var på under 3 kilo (8 310 laks).

Gaula og Orkla størst i Norge på fang og slipp

Grafer som viser de ti beste vassdragene, og hvor mye som ble avlivet eller satt ut igjen (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Fiske i elver og vassdrag i Trøndelag. Topp 10 vassdrag etter fangst i kilo. Andel av fangsten i kilo som ble avlivet eller satt ut igjen (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Gaula og Orkla er de største vassdraga når det gjelder "fang og slipp", ikke bare i Trøndelag, men også nasjonalt. I 2018 ble det fiska 5 500 laks og sjøaure i Gaula vassdraget med en samlet vekt på 25 525 kilo. To tredeler av fisk som ble fanget i Gaula ble satt ut igjen, noe som er 17 prosent flere enn året før. I Orkla ble det tatt 4 200 laks og sjøaure i 2018 med en samlet vekt på 19 808 kilo. Av disse ble 67 prosent satt ut igjen. Totalt i Trøndelag så ble 39 % fiskene og 42 % av fangsten etter vekt satt ut igjen. Snittet for landet er at 22 % fiskene og 26 % av fangsten etter vekt ble satt ut igjen.

3 trønderske elver blant de 4 største fiskeelvene i Norge i 2018

Av de 99 395 kiloene med laks og sjøaure som ble fanget i trønderske vassdrag i 2018 så kom 84 % fra 4 vassdrag. Den største fangsten var det i Namsenvassdraget hvor det ble fanget 26 616 kilo. I tillegg til å ha den største fangsten i Trøndelag så hadde Namsen også den nest største fangsten i Norge. Størst var den Norske delen av Tanavassdraget med 30 602 kilo.

Gaulavassdraget hadde den nest største fangsten blant de trønderske vassdragene i 2018 med en total fangst på 25 525 kilo laks og sjøaure. Gaulavassdraget hadde dermed den tredje største fangsten blant de norske vassdragene.

Orkla var den tredje største fiskeelven i Trøndelag i 2018 med en total fangst på 19 808 kilo. Dette var også den fjerde største fangsten blant alle de norske vassdragene. Noe som betyr at det er 3 trønderske elver blant de 4 største fiskeelvene i Norge i 2018 når man måler det etter fangstvekt. Målt etter antall fisk som ble tatt så var imidlertid både Målselvvassdraget og Altavassdraget større enn Orkla. Den siste av de fire store fikselevene i Trøndelag er Stjørdalsvassdraget, hvor det ble fanget 11 726 kilo i 2018.

Kilder og metode

Kilden som brukt i denne artikkelen er SSB tabell: 08991

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.