Faktafredag - Det er 51 700 fritidsboliger i Trøndelag

Antall fritidsboliger per 1 januar 2019
Antall fritidsboliger per 1 januar 2019

Det er 51 700 fritidsboliger i Trøndelag. Oppdal og Røros har flest med henholdsvis 3 800 eller 3 400. Mens det i Tydal er nesten dobbelt så mange fritidsboliger som innbyggere.

Fritidsboligene og hyttefolket de bringer med seg har stor betydning for aktiviteten i mange av kommunene i Trøndelag.  Med 51 729 fritidsboliger i Trøndelag per 1 januar 2019 så har fylket 111 fritidsboliger per 1 000 innbyggere. Målt i forhold til arealet så var det i det i Trøndelag 1,27 fritidsboliger per Km² i 2019.  Siden 2010 har det blitt 4 244 flere fritidsboliger i Trøndelag, en økning på 8,9 %.

Antall fritidsboliger i Trøndelag  2010-2019
Antall fritidsboliger i Trøndelag 2010-2019

Oppdal og Røros har flest fritidsboliger totalt sett.

Oppdal er kommunen i Trøndelag med flest fritidsboliger med 3 769 per 1 januar 2019. Oppdal er også den kommunen som har hatt den største veksten i fritidsboliger i fylket målt i antall. Siden 2010 har det blitt 729 flere fritidsboliger i Oppdal. Dette er en vekt på 24,0 %. På nummer to på listen over kommuner i Trøndelag med flest fritidsboliger finner vi Røros med 3 367 fritidsboliger per 1 januar 2019. For Røros har veksten i antall fritidsboliger i perioden 2010 til 2019 vært på 9,5 %. Andre stor hytte kommuner i Trøndelag er Midtre Gauldal med 2 172 fritidsboliger, levanger med 2 134 fritidsboliger og Rennebu med 2 028 fritidsboliger.

Det er i innlandskommunene i Trøndelag vi finner vi finner de fleste av fritidsboligene i Trøndelag, men det er blant kyst kommunen vi finner den største relative veksten. Siden 2010 har antall fritidsboliger på leka økt med 80,4 %. På Ørlandet har veksten vært på 77,6 %, Roan har hatt en vekst på 57,3 % og Frøya har hatt en vekst på 39,8 %.

Tydal og Snillfjord har flest fritidsboliger i forhold til folketallet.

Tydal og Snillfjord er kommunene i Trøndelag som har flest fritidsboliger i forhold til innbyggertallet. De er også de eneste kommunene i fylket hvor det er flere fritidsboliger enn innbyggere. I Tydal så er det 1 536 fritidsboliger per 1. januar 2019, mens kommunen kun har 794 innbyggere. Noe som betyr at det er 1 935 fritidsboliger per 1000 innbyggere i Tydal, altså nesten doblet så mange fritidsboliger som innbyggere. Selv om Tydal har veldig mange fritidsboliger i forhold til folketallet så er tettheten av fritidsboliger i forhold til kommunens areal omtrent det samme som fylkessnittet, med 1,26 fritidsboliger per Km² i Tydal mot 1,27 for hele Trøndelag. I perioden 2010 til 2019 har antall fritidsboliger i Tydal økt med 4,8 %.

Snillfjord som har 999 innbyggere har 1 275 fritidsboliger, altså 1 057 fritidsboliger per 1 000 innbyggere. Snillfjord har en forholdvis høy tetthet av fritidsboliger i forhold til kommunens areal med 2,16 fritidsboliger per Km². Siden 2010 har antall fritidsboliger i Snillfjord økt med 13,2 % eller 123 fritidsboliger.

Frosta og Frøya har flest fritidsboliger i forhold til kommunes areal.

I snitt så er det 1,27 fritidsboliger per Km² i Trøndelag i 2019. En rekke kommuner har i midlertid betydelig høyere tetthet av fritidsboliger enn dette. På Frosta finner man 7,43 fritidsboliger per Km², noe som er det høyeste tettheten av fritidsboliger i Trøndelag. På Frosta er det totalt 552 fritidsboliger per 1 januar 2019 og siden 2010 har det vært en vekst i antall fritidsboliger på 10,6 % i Frosta.

Andre kommuner med stor tetthet av fritidsboliger er Frøya med 4,6 fritidsboliger per Km² og Agdenes med 3,53 fritidsboliger per Km². Frøya har 1 065 fritidsboliger per 1 januar 2019 og har hatt en vekst på 39,8 % siden 2010, mens Agdenes har 1 047 fritidsboliger og har hatt en vekst på 12,1 % siden 2010.

Kilder og metode:

Datakilden som er brukt er SSB tabell 05467 og 07459
I denne statistikken har man tatt med alle bygg under kategorien fritidsbolig i bygningsregisteret til Matrikkelen. Det vil si; «Hytter, sommerhus og fritidsbygg» «Helårsbolig benyttet som fritidsbolig» og «Våningshus benyttet som fritidsbolig»

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.