Faktafredag - Befolkningstetthet i Trøndelag

Befolkningstetthet i Trøndelag
Befolkningstetthet i Trøndelag

Befolkningstettheten i Trøndelag er 11,9 personer per kvadratkilometer med landareal. Mye av arealet i Trøndelag består av ubebodde områder med fjell, myr og skog og andre deler er tettbebygde byer og tettsteder.

Trøndelag har et bosettingsmønster med store områder med spredt bebyggelse. Samtidig er det en sterk befolkningskonsentrasjon i Trondheimsområdet.

Det er mye bosetting langs jernbanen og E6 i nord-sør-retning på kartet. Ellers ser man at elvedaler og store innsjøer kommer fram i kartet fordi bosettingen er samlet langs disse. Bosetningen i kystkommunene følger stort sett kystlinjen.

Befolkningstetthet i Trøndelag
Befolkningstetthet i Trøndelag

Kartet over illustrerer hvor det bor folk i Trøndelag per 1. januar 2019. Kartet er delt i kvadrater på 250x250 meter. Grå arealer har ingen bosatte personer. På fargede felter bor det minst 1 person.

Kartet viser tydelig at regionhovedstaden Trondheim har tettest bosetting, men at det også er flere andre steder i Trøndelag med tett bosetning, blant annet i Innherredsbyene og Namsos.

Kartet viser også at Trøndelag har store områder som ikke har bosetting i det hele tatt. Mye av dette arealet er områder med fjell, myr og skog. Hytter og fritidsboliger vises ikke i dette kartet.

Befolkningstettheten i Trøndelag er altså 11,9 personer per kvadratkilometer med landareal. Til sammenlikning er tallet 13,9 for hele Norge, som med det er blant verdens 20 minst tettbefolkede land.

I Trøndelag bor folk tettest på Lademoen i Trondheim, hvor det bor 1 107 personer på et 250x250 meter stort område. Dette tilsvarer en befolkningstetthet på over 17 712 personer per kvadratkilometer.

Det er 33 ruter på 250x250 meter Trøndelag med mer enn 500 innbyggere, altså med en befolkningstetthet på 8 000 innbygger per kvadratkilometer. Alle disse rutene er i Trondheim. Det totale arealet av disse rutene er 2,0625 Km² og det bor totalt 21 123personer i disse områdene.

Den høyeste befolkningstettheten i et 250x250meters område utenfor Trondheim finner vi i Stjørdal, med 410 innbyggere.

Kilder og metode

Det er brukt befolkning per 1.1.2019 på 250x250 meters rutenett fra SSB. 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.