Påmelding til auksjon av laksevekst

Nå er registreringsskjema som budgiver for akvakulturtillatelser gjennom auksjon åpnet. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at auksjonen skal holdes i august.

Auksjonen av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret gjennomføres av Fiskeridirektoratet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet.

Registrering som budgiver gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider og skal være gjennomført før 1. juli 2020 kl. 23:59. Auksjonen starter 18. august 2020.

Påmeldingslenke og mer informasjon finner du på Fiskeridirektoratets nettsider.