Oppdatert informasjon om auksjon august 2020

Fiskeridirektoratet har mer informasjon om auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret.

På Fiskeridirektoratets nettsider er det lagt ut en informasjonsvideo som viser auksjonsprogramvaren.

Det er også lagt ut skjema for aksept og skjema for minstenivå for produksjonskapasitet tildelt gjennom avslutningsbud.

Her kan du lese oppdatert informasjon på Fiskeridirektoratets nettside.