Kapasitetsjustering i akvakultur – «Trafikklyssystemet»

Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut salg av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020.

De nye tillatelsene vil bli tildelt i følgende produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret:

Produksjonsområder
Produksjonsområder

Område 1: Svenskegrensen til Jæren
Område 2: Ryfylke
Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag*
Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal*
Område 8: Helgeland til Bodø
Område 9: Vestfjorden og Vesterålen
Område 11: Kvaløya til Loppa
Område 12: Vest-Finnmark
Område 13: Øst-Finnmark
* Søknad må sendes til Trøndelag fylkeskommune.

Frist for innsending av søknad

Frist for innsending av søknad til fylkeskommunen er 25. februar 2020. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev eller på elektronisk søknadsskjema.

Dersom søknaden skal leveres med oppmøte hos fylkeskommunen, må det skje personlig eller via sendemann innen 25. februar 2020 klokken 15:00.

Søknadsskjema og mer informasjon

Søknadskjema er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside. Her finner du også informasjon om krav til søknad, frister, innbetaling og særlige opplysninger.  Lenke til søknadsskjema med mer informasjon på fiskeridirektoratet sine nettsider

Tildeling av tilsagn om tillatelse

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.