Forskningsmøte om landbrukshelse

Mer forskning, veiledning og god utdanning innenfor landbruket kan bidra til mindre sykdom og høyere matproduksjon. Dette er noen av temaene som tas opp på Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse i september.

Bilde av Skjetlein videregående skole
Skjetlein videregående skole (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

6. - 8. september 2021 arrangeres Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse på Skjetlein grønt kompetansesenter. Temaet for møter er arbeidsevne, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i landbruket.

Ledes av St. Olavs hospital

Konferansen avholdes hvert andre år og i år er det Norge og Trøndelag sin tur. Arrangementet ledes av Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Mer forskning = økt sikkerhet

Mer forskning, formidling av kunnskap, god utdanning og veiledning av de sysselsatte i landbruket kan forebygge og bedre bønders forutsetning for å produsere mat, bidra til økt sikkerhet og redusere omfanget av yrkesrelatert sykdom og slitasje i landbruket.

Mange samarbeidspartnere

Vitenskapelige samarbeidspartnere er Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse og Arbeidsmedisisnsk avdeling, St. Olavs Hospital, Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), RURALIS, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap og NTNU.

Samarbeidspartnere fra næring og samfunn er Norges Bondelag, Lantbrukarnas Riksförbund (Sverige), Norsk Landbruksrådgivning, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag

Les mer om og meld deg på konferansen her:

https://ruralis.no/aktiviteter/2021-nordic-meeting/