Sametinget signerte ny avtale med Trøndelag fylkeskommune

Signering avtale
Signerte samarbeidsavtale. Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem og Sametingspresident Silje Karine Muotka signerte tirsdag ny samarbeidsavtale. Til høyre er sametingsråd Maja Kristine Jåma. Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune

En ny samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune ble signert av sametingspresident Silje Karine Muotka og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem 14. februar.

Trøndelag fylkeskommune er regionalt offentlig forvaltningsorgan i sørsamisk språkforvaltning, i tillegg til å ha verdens største sammenhengende areal for sørsamisk reindriftsnæring. Den nye avtalen med Sametinget varer til og med 2026. 

De viktigste områdene er: 

  • Språk, helhetlige og forutsigbare utdanningsløp fra barnehage til endt utdanning  
  • Forskning, utvikling og internasjonalisering 
  • Demokrati og likeverdighet med hovedvekt på å bekjempe hverdagsrasisme og samehat 
  • Konsultasjon 
Fylkesordfører Tomas Iver Hallem. Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune
Fylkesordfører Tomas Iver Hallem. Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune

Dette er områder som er problematisert i samfunnsdebatten for å kunne likestille samisk og norsk.  

Det som ikke høres eller sees, det finnes ikke. Dette er et mye brukt utsagn om samisk språk og kultur. Det er en av grunnene til at Trøndelag fylkeskommune vil ha større oppmerksomhet på forskning, utvikling og internasjonalisering av sørsamisk språk, kultur og samfunnsliv. Det som er skrevet, dokumentert og forsket på, får betydning for å ta kunnskapsbaserte beslutninger, sier Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører.  

Fylkesutvalg, politiker,
Sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune

Sametingspresident Silje Karine Muotka var blant annet opptatt av hjertespråket, og hvordan vi kan bidra med å legge til rette for at fremtidige generasjoner kan bruke sitt eget språk.

I samarbeidsavtalen står det at partene skal ta et aktivt ansvar for å styrke og bidra til å utvikle det samiske språket. 

Her kan du se video av signeringen i fylkesutvalget 

 Her kan du lese hele samarbeidsavtalen

Konsultasjonsplikt 

Trøndelag fylkeskommune er lovpålagt å konsultere sametinget og samiske interesser i saker som angår dem. Fra 1. juli 2021 kom det lov om konsultasjon for kommuner og fylkeskommuner i samiske saker. Oppfølging av loven blir derfor ett av områdene fylkeskommunen og Sametinget skal samarbeide om. 

Kontaktperson: 

Arnhild Opdahl
Koordinator for samisk
74 17 42 59 928 09 924