Sjekkliste spillemiddelsøknad

Sjekkliste for nye spillemiddelsøknader

Fylkestinget i Trøndelag vedtok 22.04.20 nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i perioden 2020 - 2023. Både kommunene og idretten må gjøre seg kjent med disse.

For å sikre at vi bygger anlegg for best mulig måloppnåelse er det utarbeidet ei sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden.

Sjekklista skal fylles ut av søkerne, og er obligatorisk for de som søker støtte til ordinære anlegg fra høsten 2020. Søknader som ikke tilfredsstiller vilkårene vil bli sendt i retur, og ikke bli prioritert.
For spørsmål ta kontakt med din kommune, som evt. kan kontakte rådgivere i Trøndelag fylkeskommune.