Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

Regjeringen har lansert "Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029". Det overordnede målet med handlingsplanen er at det må bli enklere å være aktiv i hverdagen.

Handlingsplanen skal bidra til å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn, et hensyn som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. Planen skal blant annet understøtte kommunesektorens ansvar og oppgaver som samfunnsutvikler, planmyndighet, virksomhetseier, tjenesteyter og arbeidsgiver i arbeid for et mer aktivitetsvennlig samfunn.

Her finner du handlingplanen: 
Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029.
 

Sammen for aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029.

 Foto: Design: Anagram Design AS