Hva skal vi med historiske kulturmiljøer?

Danby Choi, Maja Kristine Jåma og Isak Veierud Busch deltar i panelsamtale om kulturmiljø. Foto: Dev Dhunsi (Danby Choi), Åse M. P. Pulk/Sámediggi (Maja Kristine Jåma).

Har det noe å si hvordan de fysiske omgivelsene våre ser ut så lenge vi kan kjøre og parkere?

Kulturmiljø er områder der flere kulturminner inngår i en større sammenheng. Dette kan være alt fra byer, bydeler og bygder til industriområder eller fiskevær.

Kulturmiljø gir oss innsikt i kulturarven vår og sier noe om hvordan mennesker har levd før oss.  

Hva skal vi med historiske kulturmiljøer? Har vi noe å lære av dem nå? Hva? For hvem?

Under Drivkraft skal Danby Choi, Maja Kristine Jåma og Isak Veierud Busch diskutere dette i en panelsamtale ledet av Johan Fredrik Urnes.  

Danby Choi er sjefredaktør i Subjekt og tidligere kunstanmelder i Aftenposten. I 2022 ble han nominert til Årets meningsbærer.

Maja Kristine Jåma er rådsmedlem for Sametinget i Norge for perioden 2021–2025. Hun er bosatt i Snåsa, representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) og er valgt inn for Sørsamisk valgkrets.  

Isak Veierud Busch har vært ordfører i Røros kommune siden 2019. Han har vært lærer på alle nivåer i skoleverket, blant annet ved Den Norske skolen i Brussel. Han var assisterende rektor ved Hov skole i Holtålen da han ble ordfører.
Husk påmeldingsfristen til konferansen 15. september.