Ny skjemaløsning

N.B.

Fra 01.01.2021 gikk fylkeskommunens over til ny skjemaløsning. Fra 01.01 er https://edialog.trondelagfylke.no/  tatt ned.

Nye skjema blir å finne på fylkeskommnunens hjemmeside under de ulike temasider. https://www.trondelagfylke.no/ 

Kontakt: Har du spørsmål bruk  

Sist oppdatert 18.12.2020