Faktura

Faktura skal merkes med fordelingsnummer, fire siffer og navn på bestiller. 

Oversikt som viser fordelingsnummer i Trøndelag fylkeskommune (pdf) 

E-faktura (foretrukket)

Organisasjonsnummer 817 920 632.

Postadresse for papirfaktura

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer

Viktig for fylkesveg!

Fylkeskommunen oppretter ny vegadministrasjon fra 1. januar 2020. Dette påvirker hvem som skal stå som fakturamottaker:

  • Fra 13. desember 2019 er det ikke lenger mulig å sende faktura til Statens vegvesen for fylkesveg.
  • Fra 1. januar 2020 er det mulig å sende faktura for fylkesveg til Trøndelag fylkeskommune.

Prosjektnumrene som Statens vegvesen har brukt i Trøndelag blir videreført av fylkeskommunen. Faktura som skal til den nye vegavdelingen skal derfor merkes med både fordelingsnummer og prosjektnummer.

Fordelingsnumre er som følger:

  • 7120 Seksjon strategi og utvikling
  • 7130 Seksjon investering og fornying
  • 7140 Seksjon drift og vedlikehold
  • 7150 Seksjon vegfag
  • 7160 Seksjon vegforvaltning

Faktura som gjelder investeringsprosjekter skal merkes med fordelingsnummer 7130.

Faktura som gjelder driftsprosjekter skal merkes med fordelingsnummer 7140.

Sist oppdatert 09.05.2022