Faktura

Faktura skal merkes med fordelingsnummer, fire siffer og navn på bestiller. 

Oversikt som viser fordelingsnummer i Trøndelag fylkeskommune:

Fordelingsnummer - PDF format

Fordelingsnummer - excelformat 

 

EHF-faktura (foretrukket)

Organisasjonsnummer 817 920 632.

Postadresse for papirfaktura

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer

 

Sist oppdatert 29.08.2023