User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktura

Fakturaadresse

Faktura skal merkes med fordelingsnummer, fire siffer og navn på bestiller. 

Liste over fordelingsnummer i Trøndelag fylkeskommune

Viktig!

Fylkeskommunen oppretter ny vegadministrasjonen fra 1. januar 2020. Dette påvirker hvem som skal stå som fakturamottaker:

  • Fra 13. desember 2019 er det ikke lenger mulig å sende faktura til Statens vegvesen for fylkesveg
  • Fra 1. januar 2020 er det mulig å sende faktura for fylkesveg til Trøndelag fylkeskommune

Prosjektnumrene som Statens vegvesen har brukt i Trøndelag blir videreført av fylkeskommunen. Faktura som skal til den nye vegavdelingen skal derfor merkes med både fordelingsnummer og prosjektnummer.

E-faktura (foretrukket)

Organisasjonsnummer 817 920 632

Postadresse for papirfaktura

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer

Sist oppdatert 07.11.2019