Anskaffelsesstrategi og veiledere

Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune for perioden 2022-2025. Anskaffelsesstrategien skal legges til grunn for alle anskaffelser som utføres i regi av Trøndelag fylkeskommune.

TRFK skal gjennom anskaffelser ta ansvar for samfunnsutviklingen. Anskaffelsene skal bidra til at TRFK når målene innenfor sin tjenesteyting, innovasjon, rekruttering, klima, miljø og det seriøse arbeidslivet. Det er et mål å gjennomføre optimale anskaffelser med hensyn til kvalitet, kompetanse, kostnader og egnethet, og at dette skjer innenfor rammene av lov og forskrift.

Under finner du anskaffelsesstrategien og nyttige veiledere vedrørende offentlige anskaffelser. Du finner også TRFKs maler som skal benyttes ved gjennomføring av anskaffelser.

Sist oppdatert 21.06.2022