Ny tilskuddsordning til kulturfeltet

Eplene i Messehagen Foto:Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

- Vi vil at det skal finnes arrangement og festivaler i hele Trøndelag. I tillegg er det viktig å være med og støtte utvikling hos kunstnerne og kulturinstitusjonene våre, sier hovedutvalgsleder for kultur, May Britt Lagesen.

I det siste fylkestinget før sommerferien bestemte politikerne seg for en ny retning for tilskudd til kulturen. Målet er å skape gode opplevelser i Trøndelag, men også at tilskuddene henger tydelig sammen med fylkeskommunens planer og strategier. 

- Vi har klart å skape mye god aktivitet med kulturtilskudd så langt. Ordningen har vist et kulturfelt med stor aktivitet og betydelige ringvirkninger, både økonomisk og samfunnsmessig. Samtidig har vi savnet muligheten til å løfte de prosjektene som svarer til strategiene våre, og ikke minst samfunnsutviklerrollen vår, sier Lagesen.

Dette er nytt for mindre prosjekter og prosjektstøtte

Selv om deler av den vedtatte ordningen er kjent, er det en del endringer det er verdt å merke seg.

Tilskudd til mindre prosjekter og prosjektstøtte skal:
• bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere.
• bidra til å stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.
• være innrettet mot dem som ikke allerede mottar driftstilskudd fra fylkeskommunen.
• ha to nivå for prosjektstøtte.

I tillegg til tilskudd til mindre prosjekter og prosjekter, er det mulig å søke om tilskudd til regionale kulturprosjekter.

Første mulige søknadsfrist for ordningen blir 1. oktober 2020.

Dette er nytt for regionale kulturprosjekter


Regionale kulturprosjekt skal skape varige endringer for kunst- og kulturfeltet i Trøndelag og svare ut satsinger som kommer som følge av kulturstrategien Balansekunst. Tilskuddsordningen vil derfor være et viktig virkemiddel i fylkeskommunens arbeid som regional utviklingsaktør. Institusjonene og organisasjonene som mottar fylkeskommunalt driftstilskudd vil derfor ha anledning til å søke om tilskudd til regionale kulturprosjekt.

Regionale kulturprosjekt skal:
• resultere i noe kvalitativt nytt, i samarbeidsform eller resultat- og effektmål.
• gjennomføres i forpliktende samarbeid mellom de som deltar i prosjektet.
• inkludere én eller flere av følgende prosjektdeltakere; Forvaltningen, organisasjoner, institusjoner eller det frie feltet. Minst én av deltakerne må representere kunst og kultur.

Første søknadsfrist er 1. mars 2021.

Kontaktperson: 

Richard Susegg Kvarving
Seniorrådgiver - fagkoordinator tilskudd
Tlf: 917 27 571

Nyttige lenker: 

Fylkeskommunens tilskudd, priser og stipend

Behandling i fylkesting

Balansekunst – Kulturstrategien for Trøndelag