Nå kan det søkes om ekstra midler til fagskolene

For kommende studieår har fagskolene i Trøndelag mulighet til å søke støtte til to nye forsøksordninger: Fylkeskommunale utviklingsmidler og Støtte til drift av oppdukkende kompetansebehov i arbeidslivet.

Hensikten med de to nye ordningene er å styrke fagskolenes mulighet til å (videre)utvikle utdanningstilbud for å dekke konkrete kompetansebehov i arbeidslivet og raskt å dekke disse behovene.

Bakgrunns- og søknadsinformasjon finner du på denne siden. Velg menypunktet midler til utviklingstiltak og oppdukkende kompetansebehov.