User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Høyere yrkesfaglig utdanning gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. En del utdanninger er tilrettelagt som nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at den kan tas mens studentene er i jobb. Andre er fulltids stedbaserte. Enkelte høyere yrkesfaglige utdanningstilbud gir grunnlag for å søke om mesterbrev.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Trøndelag fylkeskommune tilbyr offentlig finansiert høyere yrkesfaglig utdanning innenfor tekniske og maritime utdanninger og innenfor landbruksfag og helse- og sosialfag.

Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag. 

Det søkes opptak til offentlige fagskoler via vigo.no. Søknad registreres på www.fagskoleopptak.no. Søknadsfristen er vanligvis 15. april. Kopi av vitnemål, fagbrev og praksisdokumenter skal ettersendes direkte til skolen som er satt som førstevalg.

Noen utdanninger er ikke med i fellesopptaket. Se skolenes hjemmesider eller ta kontakt direkte med den enkelte fagskole for mer informasjon.

I Trøndelag er det sju fylkeskommunale fagskoler:

  • Levanger fagskole
  • Trondheim fagskole
  • Chr. Thams fagskole
  • Gauldal fagskole
  • Stjørdal fagskole
  • Ytre Namdal fagskole
  • Steinkjer fagskole

Les mer om våre fagskoletilbud her:
www.fagskoleiNT.no

Sist oppdatert 06.03.2019