Kunngjøring: Forslag om fredning av minnesmerke

Bilde av Cissi Klein-statuen i Trondheim
Viktig minnesmerke: Cissi Klein-statuen i Trondheim representerer trøndersk-jødisk historie og ble utformet til minne om jødiske barn og tenåringer som ble myrdet i Auschwitz i mars 1943. Nå ønsker en å frede statuen og et område rundt (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Forslag om fredning av minnesmerket Cissi Klein-statuen, gnr. 403, bnr. 244, Trondheim kommune. Offentlig ettersyn, jf. kulturminneloven § 22 nr. 2.

Trøndelag fylkeskommune foreslår å frede minnesmerket Cissi Klein-statuen, gnr. 403, bnr. 244, Trondheim kommune, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §§ 15 og 19, jf. § 22. 

Les lese mer om fredningen her:

Fredningsforslaget etter kml § 15 omfatter minnesmerket Cissi Klein-statuen. Dette omfatter selve skulpturen inkludert sokkel. 

Kart over området der Cissi Klein-statuen står i Trondheim


For å sikre historiske sammenhenger og virkningen i det nærliggende bymiljøet, foreslås det at et område omkring statuen fredes med hjemmel i kulturminneloven § 19.   

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til  

Trøndelag fylkeskommune 
Seilmakergata 2
7725 Steinkjer 
74 17 40 00

Eventuelle merknader til fredningsforslaget må sendes Trøndelag fylkeskommune innen 6. juni 2022.