Vil frede viktig del av trøndersk-jødisk historie

Bilde av Cissi Klein-statuen i Trondheim
Viktig minnesmerke: Cissi Klein-statuen i Trondheim representerer trøndersk-jødisk historie og ble utformet til minne om jødiske barn og tenåringer som ble myrdet i Auschwitz i mars 1943. Nå ønsker en å frede statuen og et område rundt (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Trøndelag fylkeskommune starter nå fredning av minnesmerket Cissi Klein-statuen i Trondheim samt et område rundt selve minnesmerket. Fredningen vil bli den første av sitt slag i Norge.

Ingen andre minnesmerker som representerer jødisk kulturhistorie i Norge er nemlig fredet.  

Statuen ligger i parken Museumsplass i sentrum av Trondheim og er utformet til minne om våre jødiske barn og tenåringer som ble myrdet i Auschwitz i mars 1943.  

Cissi Klein bodde selv i Museumsplass 3, en av jugendgårdene som omkranser parken med minnesmerket. 

- Med fredningen av minnesmerket Cissi Klein-statuen og andre kulturminner i Norge knyttet til jødisk liv og virke, kan vi bidra til å løfte frem vår felles og mangfoldige kulturhistorie. En slik fredning vil også bidra til få økt kunnskap om trøndersk-jødisk kulturhistorie. Fredningen er viktig i nasjonal sammenheng, for å bidra til å rette opp skjevheten i representativiteten for de fredete kulturminnene i Norge, sier leder for kulturminneseksjonen i Trøndelag fylkeskommune, Anne Bjørg Svestad, 

Hun synes det gode samarbeidet med Jødisk Museum og Det Jødiske Samfunn i Trondheim har vært ekstra positivt i denne fredningssaken. 

- Det er et samarbeid vi setter særlig pris på, og som vi ønsker å videreføre i andre saker knyttet til forvaltning og formidling av trøndersk-jødisk historie i Trondheim, sier hun 

Fredningen av minnesmerket Cissi Klein-statuen er en del av Riksantikvarens satsing på nasjonale minoriteters kulturminner. Svært få slike kulturminner er i dag fredet.   

Cissi Klein-statuen ble avduket i oktober 1997 og er laget av Tone Ek og Tore Bjørn Skjølsvik.