I LAG-kommunene med tema næringsutvikling på Høylandet

Denne gangen var det Høylandet som fikk æren av å være vertskap. 3. og 4. april var det lagt opp til et lærerikt program med mange interessante tema og gruppearbeid.

Høylandet  - ei revy og skibygd

Ordfører Ole Joar Flaat viste fram ei bygd i et fantastisk vårvær og vi lærte om revyfestivalens betydning for kommunen og innbyggerne. Skiløperen Pål Tyldum ble også trukket fram som omdømmefaktor for Høylandet. 

Erfaringsutveksling og ny kunnskap

Prosjektleder Anne Marken fra Meråker fortalte utviklingsarbeidet i kommunen og blant annet boligprosjektet som Meråker jobber med. Også prosjektleder i Snåsa, Trine Hasvang Vaag, fortalte om et forprosjekt om klima og energi. Arbeidstittel på prosjektet er «Landbruk er løsningen». Presentasjonene fra prosjektlederne skapte engasjement og inspirerte de andre kommunene.

Laget rundt, denne gangen ved Distriktssenteret og Innovasjon Norge, snakket om kultur for utvikling og hva som finnes av hjelp for næringsutøvere.

Forskerne som følger satsinga, har hatt foretatt et øyeblikksbilde av kommunenes utviklingskapasitet. Kommunene ble utfordret til å se for seg hvordan utviklingskapasiteten skal være i 2030. Det ble mange gode diskusjoner rundt bordene og gode forslag til tiltak ble lagt fram.

Scenario som metode for å fremme innovasjon og utvikle strategier som står seg over tid

Landbruket er på mange måter ryggraden i næringslivet i alle I LAG-kommunene og derfor ble det naturlig å jobbe med den næringa videre med den næringa på torsdag. Kommunene fikk en introduksjon til strategisk fremsyn og et scenarioverksted ledet av Egil Petter Stræte fra Ruralis.

Trøndelag Landbruksforum sin visjon «Landbruket skaper verdier for framtida» var utgangspunktet for verkstedet og deltakerne fikk utfordret seg på ulike framtidsbilder og trene på å utvikle strategier for ei usikker framtid.

Prosjektet I lag - Distriktssatsinga i Trøndelag har som mål å styrke utviklingsarbeidet i kommunene. Mange distriktskommuner har utfordringer med å ha nok kapasitet og kraft til å ta tak i lokale utviklingsmuligheter. Kommunene har satt seg egne mål innen bolig- og stedsutvikling, næringsutvikling, rekruttering og eget utviklingsarbeid. Gjennom distriktssatsinga I LAG får kommunene tilgang til kompetanse hos fylkeskommunen, statsforvalteren, KS, Innovasjon Norge og Distriktssenteret.

Distriktssatsinga I LAG videreføres

Samtidig med samlingen, vedtok Hovedutvalg for næring og industri støtte til satsinga. I LAG har nå finansiering for tre år ved bruk av regionale utviklingsmidler. Satsinga er i tråd med Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 med tilhørende handlingsplan for 2022-2023.

Logo for prosjektet I LAG