Hurtigbåtene i Trondheimsfjorden kan bli utslippsfrie

Båt i Trondheimsfjorden
Foto: AtB

Med 16.8 millioner kroner i støtte fra Enova kan Trøndelag fylkeskommune etablere ladeinfrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter.

- Vi har et mål om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske inn 2030, da må alle typer skipsfart kunne omstilles lav- og nullutslipp. Hurtigbåter har høye utslipp av klimagasser, og omstillingen er helt i startgropa. Derfor er det viktig at noen går foran med prosjekter som dette. Det gir oss økt kunnskap og erfaring med ny teknologi. Vi skal være stolte av at vi i Norge får på plass noen av de første lav- og nullutslippsløsningene for slike fartøy, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Trøndelag fylkeskommune ønsker å skifte ut sine fossile hurtigbåter mellom Trondheim til Brekstad og Vanvikan med lav- og nullutslippsbåter. For å få til dette må ladeinfrastrukturen være på plass.

- Hurtigbåter er energikrevende, og vi har liten erfaring med elektrifisering i dette segmentet. Dette prosjektet vil gi oss mer kunnskap om mulige teknologiske løsninger, sier Gunnel Fottland markedssjef Transport i Enova.

Rene batteriløsninger

I 2024 skal Trøndelag fylkeskommune ha oppstart av ny hurtigbåtkontrakt for Trondheimsfjorden. Her ønsker fylkeskommunen hurtigbåter med lav- eller nullutslippsløsninger. I første omgang er dette aktuelt for sambandene Trondheim- Brekstad og Trondheim- Vanvikan. Sambandet Trondheim- Kristiansand er mer krevende.

- Sannsynligvis kan strekningen fra Trondheim til Vanvikan og Brekstad helelektrifiseres med rene batteriløsninger, forteller Fottland. 

Stort markedspotensial

Det er i underkant av 80 hurtigbåter i fylkeskommunal drift i Norge. Disse båtene bruker mye drivstoff og har høye utslipp. Klimakur 2030 viser at potensialet for utslippskutt er rundt en halv million tonn CO2 fram mot 2030.

- Det er derfor viktig at nullutslippsløsninger innføres der dette er mulig. Hurtigbåter er relevant både i Norge og internasjonalt, og det er et stort markedspotensial for leverandører av nullutslippsteknologi her. Batteridrift er å foretrekke, når det er egnet for det., sier Gunnel Fottland .

Mange ferjesamband har fått lademuligheter takket være Enova, men fortsatt er det mye som gjenstår for hurtigbåtsamband, forteller Fottland.

- I dag er det så liten erfaring med ladeinfrastruktur til ulike hurtigbåtsamband at det er vanskelig å fastslå hvilke løsninger som vil vinne fram. Prosjekter som dette er med på å ta oss et steg videre i denne utviklingen.

Fylkeskommunene er i Norge eneste offentlige innkjøper av hurtigbåttjenester og har dermed en viktig rolle i å sette statens ambisjoner om teknologiskifte ut i livet for dette fartøysegmentet.

- I Trøndelag har vi ambisjoner utover å tilby gode tjenester. Med hele hurtigbåt-prosjektet er vi med og skaper nye arbeidsplasser og kutter utslipp – ikke bare i Trøndelag, men i hele verden, for dette vil bli en ny standard for hurtigbåt. Dette er nok et steg i rett retning, sier Kristian Torve, utvalgsleder for Transport i Trøndelag fylkeskommune.

AtB AS,  planlegger kunngjøring av anbudet ved årsskiftet 2021/2022. Torve tror at tilsagnet fra Enova vil bidra til gode forutsetninger for elektrifisering i anbudet, og at det vil være opp til næringslivet om de ønsker å satse på dette.

- Vi har bestemt at vi skal være klimanøytrale i Trøndelag innen 2030, og nå er tiden for å diskutere målsettinger forbi. Nå må vi gjennomføre. Får vi på plass utslippsfrie hurtigbåter er vi et langt steg nærmere målet, og vi skaper samtidig mer aktivitet for verftene i landet vårt, avslutter Torve.  

Vil du vite mer om de nye, utslippsfrie hurtigbåtene? Hør Fylkespodden- historier fra Trøndelag

 

Fakta om tildeling til Trøndelag fylkeskommune:

Årlig energi- og klimaresultatet: 22,5 GWh

Årlig reduserte CO2-ekvivalenter: 5992 tonn CO2

 

 Kontaktperson Trøndelag fylkeskommune: