Film om utestenging av og for elever

Nå skal elever ved alle ungdomsskolene i Trøndelag lære om utestenging og annen mobbing av sine egne. Dramaelever ved Inderøy videregående skole spiller nemlig hovedrollene i en film om mobbing.

Det er Mobbeombudet i Trøndelag fylke som står bak filmen og kampanjen. Målet er at flere ungdomsskoleelever i fylket får vite om Mobbeombudet og ta kontakt dersom de opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen.

Aktuelt og lærerikt

Dramaelevene har selv vært med på å utvikle idè og manus. De mener det er lett å identifisere seg med budskapet i filmen.

- Utestenging er noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Det gjelder ikke bare på skolen, men på fritiden og også på arbeidsplasser. Og særlig i forhold til digitale grupper i sosiale medier. Det er lett at noen faller utenfor, selv om det ikke er ment slik. Derfor er det bra at filmen bevisstgjør ungdom på dette, mener de fire unge skuespillerne.

Remy A. Busch, Andreas Kvale, Mari T. Sylten og Frida O. Stavset spiller rollene i filmen om utestenging.

Sammen om inkludering

De understreker at alle har et ansvar for å skape et inkluderende skolemiljø.

- Vær åpen, om du ser noen som er alene – inviter dem med. Ikke vær redd for å ta kontakt selv. Dessuten er det viktig at lærerne får bruke tid på å skape et godt miljø i klassen.

Dramaelevene fra Inderøy debuterer som filmskuespillere og synes det har vært både artig og lærerikt å være med.

-Vi har lært mye. Alt fra å være tålmodig når alle scener må tas opp mange ganger og lage manus og storyboard. Og ikke minst å spille en rolle for film, som kommer veldig tett på.

Håvard Zeiner, kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag fylkeskommune, og dramaelevene tar opp første scene til filmen.

Utestenging er mobbing

Mobbeombudet i Trøndelag, Hans Lieng, forteller at flesteparten av henvendelsene han mottar handler om ekskludering.

- Utestengning er den spede begynnelse, og mange reflekterer nok ikke over at det de gjør er mobbing. Med denne filmen vil vi sette fokus på det og gjøre ungdommene mer bevisste. Samtidig vil vi få fram at det er hjelp å få. Mobbeombudet er et lavterskeltilbud. Det er trygt å snakke med oss, og ingenting skjer uten at eleven er enig i det, forklarer Hans Lieng.

Om mobbeombudet - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)