Fortsatt flere millioner igjen til opplæringstiltak

Mange bedrifter har fått kompetanseheving på data og digitalisering ved hjelp av midler fra BIO Trøndelag. Foto: Ronny Danielsen
Mange bedrifter har fått kompetanseheving på data og digitalisering ved hjelp av midler fra BIO Trøndelag. Foto: Ronny Danielsen

Støtteordningen bedriftsintern opplæring (BIO) har fortsatt 15 millioner kroner som skal fordeles til bedrifter i Trøndelag.

BIO Trøndelag har som formål å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. 

Så langt i 2021 er det innvilget nærmere 100 søknader og fordelt over 22 millioner til opplæringstiltak i Trønderske bedrifter, men det er fortsatt mulighet til å søke om støtte.

Målgruppen for ordningen er bedrifter som har et opplæringsbehov knyttet til omstilling av driften. Dette kan være omstillingsbehov på grunn av korona eller andre samfunnsendringer som for eksempel økt fokus på digitalisering.

Når hjulene nå begynner å rulle igjen er det mange som opplever at det er vanskelig å skaffe faglært arbeidskraft. Bio ordningen kan i disse tilfellene bidra med støtte til opplæringstiltak for nyansatte og dermed sikre økt kompetanse i arbeidsstokken.

Søk støtte her

Støtteordning for opplæringstiltak i trønderske bedrifter

Formål: Styrke trønderske bedrifters omstillings, konkurranse og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse

100 prosjekter har fått innvilget til sammen 22 mill i støtte så langt i 2021.

Fortsatt 15 mill til fordeling


Eksempler på bedrifter som jobber med BIO-prosjekter

 • Inderøy slakteri - Kompetanseløft miljøvennlig emballasje og forbedret råvareutnyttelse
  Håvard Gausen - 92859170
 • Biodrone AS – Kompetanseheving digital analyse
  Atilla Haugen - 41253455
 • LiVERTEN – Digital kompetanseheving og menyutvikling foodtruck konsept
  Roy Inge Bergli - 91888694
 • PTM industrier – Kompetansetiltak for økt effektivisering
  Kjetil Myran - 90686371
 • Ørland kysthotell – økologisk opplevelses mat i historiske omgivelser
  Marianne Grodås - 99116400

Mer Informasjon om BIO Trøndelag

Noen historier fra BIO prosjekter

Viktig for oss som faller mellom 2 stoler

BIO-midlene fra Trøndelag fylkeskommune var viktige da LiVERTEN ikke fikk dekket utgifter gjennom andre støtteordninger.

Reiselivsbedriften i Lierne har både restaurant, servicestasjon, turistinformasjon, bakeri og foodtruck. De er også leverandør til større arrangementer og har stor omsetning knyttet til festivaler. Da koronarestriksjonene trådte i kraft, mistet de det meste av omsetningen sin.

– Flere av de store arrangementene vi leverer til, har fått dekket utgiftene sine. Vi som leverandør til disse avlyste arrangementene står derimot ikke igjen med noe.

Det sier Roy Inge Bergli, daglig leder i LiVERTEN. Midler til bedriftsintern opplæring (BIO) har hjulpet bedriften og hindret permitteringer.

– For oss har BIO-midlene hjulpet oss mye i denne krisa, og var spesielt viktig for oss som havner mellom to stoler i tiltakene fra staten.

Skottgården er en del av Vauldalen fjellhotellkonsept. Det pågår nå et generasjonsskifte, hvor søstrene Oda Mari og Ann Sofi Skott Svendsen er på vei inn som drivere av Skottgården og Vauldalen Fjellhotell. Skottgården ønsket å løfte salgskompetansen til et mye høyere nivå, for å sikre framtiden til virksomheten. Rørosregionen Næringshage bistod dem i søknad på fylkeskommunens støtteordning for bedriftsintern opplæring (BIO-midler). Her fikk de hevet kompetansen innenfor profesjonelt salg i mulige markeder rettet mot både bedrifter og privatpersoner. Gjennom opplæringstiltak har fokuset i prosjektet vært å løfte blikket fra ren drift til å se mer på kundene, markedet og utviklingspotensialet. Rørosregionen Næringshage har også levert tjenester i form av kursleder for salgstrening og produktutvikling. Med systematisk salgstrening, håper Skottgården på økt omsetning på sikt, som igjen vil gi dem muligheten til å reinvestere i gode ansatte med spisskompetanse på mat og opplevelsesnæring. Med utgangpunkt i kompetansen de har fått gjennom snart ett år med salgstrening, er Skottgården nå i gang med å teste nye produkt og salgskanaler for kommende sesong. De har de siste årene renovert bygningsmassen for å kunne tilby et utvidet tilbud innenfor overnatting og opplevelser.

Stokkøya Sjøsenter hentet før koronasituasjonen inn tidligere restaurantsjef Helena Jordan fra Michelinrestauranten Maemo i Oslo, men måtte senere permittere alle ansatte. Også spennende planer for sesongen måtte skrinlegges. BIO-midlene ga imidlertid Stokkøya Sjøsenter mulighet til å gjennomføre opplæring i bærekraftig forretningsutvikling, klimaregnskap og dyrking av egne grønnsaker og urter. Det førte til at ansatte kunne komme tilbake på jobb, og Helena Jordan bidro med opplæring, organisering, servering og skriver blogg. 

Ørland Kysthotell måtte permittere alle 35 ansatte, unntatt hotelldirektøren, da alle bookinger ble avbestilt. BIO-midlene bidro til at de kunne tilby alle ansatte og permitterte muligheten til å delta på sju ulike kurs innen «Økologisk opplevelsesmat fra historiske omgivelser». I tillegg startet hotellet utviklingen av egen økologisk parsell samt konsept basert på økologiske dyrkede grønnsaker og urter.

CNC Produkter i Leksvika ble i 2020 rammet av 15 prosent prisnedgang på produkter og tjenester i markedet, og måtte utsette planlagte prosjekter og oppdrag. For å omstille og forberede seg til en krevende høst for norsk industri, ville de derfor bygge opp de ansattes kompetanse på tvers av maskineri og i organisasjonen. Med BIO-midlene fikk de blant annet gjennomført opplæring i programmering og kjøring av mer effektive og avanserte maskiner. Resultatet ble blant annet at CNC Produkter blir mer konkurransedyktig i et krevende marked.