9 mill. til nye ombruksløsninger

Skifer. Bilde
Gjenbruk: Skifer er et eksempel på et byggemateriale som kan brukes på nytt til nye formål (Foto: Trondheim kommune).

Store offentlige byggherrer inviterer til dialogkonferanse og utlyser 9 millioner kroner til utvikling av løsninger for mer ombruk.

Noen av Norges største offentlige byggherrer, med Trøndelag fylkeskommune i spissen, inviterer aktører på markedet for ombruk av byggematerialer til dialogkonferanse i Trondheim 23. mars. Målet er å finne ut hvordan data knyttet til gjenbruks- og ombruksmaterialer i en digital løsning kan bidra til mer ombruk i byggeprosjekter.  

Partnerskap  

Trøndelag fylkeskommune har fått utviklingsmidler fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et innovasjonspartnerskap. 9 millioner kroner er bevilget til utvikling av løsninger. Pengene kan gå til en enkelt- leverandør, eller til bedrifter og aktører som slår seg sammen om et felles utviklingsprosjekt.  

Dialogkonferansen er starten på en markedsdialog der fylkeskommunen ønsker å snakke med flere fagfelt og virksomheter.  

Nye løsninger 

- Det finnes mange utfordringer i markedet for ombruk og gjenbruk av byggematerialer. Vi mener at innsikten vi nå sitter med gjør det mulig å finne nye og nyttige løsninger innen sommeren 2025, sier eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune, Rune Venås.   

Han sier de har samlet innsikt og kunnskap om gjenbruks- og ombruksmulighetene i bransjen. Nå inviteres markedet til dialog om hvordan konkrete løsninger kan bidra til å gjøre det enklere å ombruke og gjenbruke byggematerialer.  

Meld deg på! 

- Markedsdialogen starter nå, og vi ønsker oss alle mulige innspill, sier prosjektleder for prosjektet, Heather Mason. 
Prosjektet har fått arbeidstittelen DIPLOM som står for Digital plattform for ombruk av byggematerialer 

Roar Erik Kvam fra Trøndelag fylkeskommunes seksjon for jus og anskaffelser oppfordrer bedrifter og andre interesserte aktører til å melde seg på. 

- Ved å delta i markedsdialogen fremover vil interesserte leverandører ha mulighet til å påvirke utformingen av utlysingen og innholdet i utviklingsprosjektet, sier Kvam. 
  

Mer om program og påmelding til konferansen finner du her. 

Invitasjonen og en beskrivelse av behovet er kunngjort på Doffin, og TED.  

 
FAKTA 

DIPLOM og innovasjonspartnerskapet  

DIPLOM (Digital plattform for ombruk av byggematerialer) er et samarbeidsprosjekt med flere offentlige byggherrer: Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, OsloBygg KF, og NTNU. 
 
DIPLOM skal gjennomføres etter anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap med tilhørende utviklingskontrakt.  
 
Oppdragsgiver (offentlig aktør) og private aktører (leverandører, bedrifter) skal utvikle løsninger som ikke finnes i markedet fra før. I kontrakten er det en kjøpsopsjon som kan utløses. Les om flere eksempler på igangsatte og gjennomførte innovasjonspartnerskap på Leverandørutviklingsprogrammets nettsider. Leverandørutviklingsprogrammet, som eies av NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet veileder i gjennomføringen av innovasjonsprosessen.  

Kontaktperson: 
Heather Mason, prosjektleder for DIPLOM heama@trondelagfylke.no  
74 17 41 08 / 911 17 569