4,4 millioner til kulturtiltak

Familieforestillingen Yggdrasil er blant de som får støtte. Foto: Yggdrasil Teater
Familieforestillingen Yggdrasil er blant de som får støtte. Foto: Yggdrasil Teater

Yggdrasil, Totsåsrock og Ørland bluesfestival er blant de som får prosjektstøtte i første tildeling med ny tilskuddsordning.

4 410 000 millioner kroner ble onsdag fordelt i den første tildeling med ny innretning og organisering av kulturtilskuddsordningen.

I tillegg til å vektlegge bredde, aktivitet og kunstens egenverdi var hovedutvalg for kultur opptatt av mangfold, geografisk spredning og regionsdimensjonen. Regionsdimensjonen ble både satt i sammenheng med mer aktivitet og støtte til lokale arrangører, og opprettholdelsen av tilskuddet til aktørene som bidrar til å utvikler feltet.

Vedtaket er med forbehold om godkjent budsjett for 2021, ettersom budsjettet vedtas først i fylkestinget 16.-17. desember. 

Sammenlagt utgjorde totalt budsjett til søknadene ca. kr 121 millioner, hvorav Trøndelag fylkeskommune ble søkt om nesten kr 11,5 millioner.

Her finner du alle saksdokumenter og vedtak 

Søknadsfrist 2021

Neste søknadsfrist er 1. april 2021 og søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. mars 2021.Ta gjerne kontakt i god tid hvis du har behov for en samtale før innsendelse av søknad.

Kontaktperson:
Richard Susegg Kvarving 
Tlf: 917 27 571