30 millioner til utdanningstilbud og studiesentre i Trøndelag

Utdanning-voksenopplæring (Foto: Ronny Danielsen)

Regjeringen har fordelt 200 millioner kroner til desentraliserte utdanninger og studiesentre i hele landet. Fem studiesenter og sju utdanningstilbud i Trøndelag får støtte.

Fagskoler, høyskoler og universiteter får til sammen 150 millioner til desentraliserte og fleksible utdanninger. I tillegg får studiesentre over hele landet til sammen 50 millioner, slik at de kan legge til rette for flere lokale studietilbud. 29, 8 millioner går til trønderske utdanningstilbud og studiesentre.

- Vi er kjempeglad for at Trøndelag har fått så stor tildeling slik at vi kan tilrettelegge for fleksible og desentraliserte utdanningstilbud. Disse tilbudene skal gjøre det enklere å ta utdanning der folk bor, og kombinere utdanning med jobb og familieliv, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse. 

I Trøndelag har vi fått på plass gode samarbeidsstrukturer som Kompetanseforum Trøndelag, og regionale kompetanseforum i Namdalen, Innherred, Trøndelag Sør, Fosen og Trøndelag sør-vest.  

- Trøndelag fylkeskommune har en viktig rolle i å bidra til å utvikle gode samarbeidsstrukturer og utdanningstilbud som nærings- og arbeidslivet etterspør. Fleksible utdanningstilbud og studiesenter er viktige virkemidler for å oppnå dette, sier Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan, næring og kulturminner.   

I 2022 ble Namdal studiesenter og Prios studiesenter etablert. I år fikk også Fosen, Trøndelag sør og Trøndelag sør-vest midler til etablering av studiesenter. 

- Etablering av fleksible utdanningstilbud og studiesenter vil gi viktig tilskudd til videreutvikling av utdanningssektoren i regionen vår. Dette blir et viktig satsningsområde for kompetanseforumene fremover, avslutter Vegard Iversen. 

Se oversikten her:  

Studiesenter:  

Namdal studiesenter

2 503 250

Fosen studiesenter

1 950 750 

Prios Kompetanse Studiesenter

1 912 500 

Studiesenter Trøndelag Sør

1 275 000

Studiesenter Trøndelag Sørvest, lakseregionen

1 007 250 

 

Desentraliserte utdanninger:   

Nord universitet 

Bærekraftig kunst og håndverk – utforsking av trefiber,håndverktøy, maskiner og digitale verktøy. 

2 244 700                       

Nord universitet 

Revitalisering og kompetanseheving i sørsamisk språk (RoKoS) 

6 634 395 

Nord universitet 

Veilederutdanning for ansatte tilknyttet barnehage- og skolesektor(VeiBaSs) 

2 491 900      

Nord universitet 

2-årig grunnutdanning for Trafikklærer tunge kjøretøy 

8 849 744 

Nord universitet 

Joik som inngang til samisk musikk, språk og kultur 

734 800 

NTNU 

Introduksjon til medisin for ikke-medisinere -et heldigitalt nettkurs 

200 000 

 

 

Les også mer her: 

Sak i Trønderavisa:Trønder-Avisa (t-a.no)