Konferanse

Oppstartssamling Skolebruksplan 2

Teams Live event

Fylkesrådmannen inviterer til oppstart med plan for videreutvikling av Framtidas skole i Trøndelag - Skolebruksplan 2.

Fylkeskommunen skal sammen med våre samarbeidspartnere utvikle framtidas skole i Trøndelag. En utfordrende økonomi og en skjev demografisk utvikling i våre regioner gir en utfordrende situasjon i årene framover. Videre må arbeidslivets behov og FNs bærekraftsmål ivaretas i den videregående opplæringen.

Hvordan skal vi så tilrettelegge en videreutvikle av skolene våre for å imøtekomme framtidas kompetansebehov i Trøndelag?

Det vil være behov for å utvikle prinsipper for skolebygg og prinsipper for tilbudsplanlegging i lys av vedtatte fokusområder for skolebruksplanarbeidet i Trøndelag.

Påmelding til oppstartssamlinga her

Les hele invitasjonen og ytterligere bakgrunnsinformasjon finnes på www.trondelagfylke.no/skolebruksplan