Konferanse

Høringskonferanse - Skolebruksplan 2

bit.ly/39djKuA

Framtidas skole - Skolebruksplan 2 er en utviklingsplan for våre videregående skoler. Nå jobber vi med å utvikle "mål for tilbudsplanleggingen" og "prinsipper for skolebygg".

Hvordan skal vi legge til rette for en framtidsrettet utvikling av skolene der vi samtidig imøtekommer utfordringer knyttet til den samlede økonomiske situasjonen for investeringerdrift og organisering av tilbud ved våre videregående skole?

Velkommen til høringskonferansen for Skolebruksplan 2.

Høringsdokumenter og annen relevant bakgrunnsinformasjon finner du her
Framtidas skole - Skolebruksplan 2 - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Anders Lehn
Seniorrådgiver
74 17 42 43 913 40 093