Dialogkonferanse - Digital plattform for ombruk av byggematerialere

Statens hus, Trondheim

Hvordan kan data om ombruksmaterialer fra byggebransjen bidra til mer ombruk i byggeprosjekter?

Prosjektet inviterer nå til en dialog med markedet. Hensikten er å presentere prosjektets behov og innhente innspill, innsikt og kunnskap fra bedrifter og fagmiljø om hvilke funksjoner løsningen kan ha og hvordan den kan utvikles. 
Les mer om prosjektet her.

Sted:
Statens hus, Trondheim i 
auditoriumet, 1. etasje,
Adresse:
Prinsens gt. 1A, inngang fra Tinghusgata.
 
Tid:
Torsdag 23. mars 2023 kl. 08.30 - 12.00
 
Påmeldingsfrist:
Mandag 20. mars 2023 kl. 12.00
 

Meld deg på her!