Veresvegen i Verdal utbedres

Veresvegen i Verdal. Bilde.
Veresvegen ved Vera kirke (foto: Vegbilder.no).

Veresvegen i Verdal skal utbedres. Arbeidet starter rundt 20. september 2022.

På grunn av store problemene med å ta seg fram på Veresvegen i påska 2022 ble det bevilget penger for å fikse på vegen. 20. september starter derfor utbedringene av fylkesveg 6900, Veresvegen. 

Strekningen som skal oppgraderes går fra Grythullet bru til Symoen. 

Vegen stenges 

De forberedende arbeidene er stikkrenneskifte og grøfterensk mellom Vera kapell og Symoen. 

Når dette arbeidet er ferdig utføres samme type jobb mellom Grythullet bru og Vera kapell.   

Mens arbeidenepågårstenges vegen på den aktuelle strekningen. 

Vegen vil stenges mandag til torsdag mellom kl 07.00 og 11.00, 11.30 og 15.00 samt 16.00 og 20.00. 

Vegen planlegges å være åpen for trafikk fra torsdag kveld til mandag morgen den tiden arbeidet pågår.      

Selve forsterkinga av vegen er planlagt i 2023.   

Skogrydding   

Det skal også ryddes skog mellom Grythullet bru og Symoen 

Skogrydding på strekningen starter i slutten av uke 37, altså uka som starter 12. september. 

- Arbeidet starter øverst, og en jobber seg nedover. Kratt flises, og virke blir stablet opp, sier  

Overingeniør Steinar Moe på seksjon drift og vedlikehold veg i Trøndelag fylkeskommune. 

Kontaktpersoner

Byggeleder skogrydding:

Steinar Moe
Overingeniør
74 17 98 29 906 82 116


Byggeleder oppgradering:

Lars Wiseth Ness
Byggeleder
74 17 93 41 482 86 946