Vektbegrensning på Straumbrua

Bilde av Straumbrua

En feil under revisjon av veglistene hos Statens Vegvesen førte til at tillatt brukslast på Straumbrua i Inderøy kommune var angitt høyere enn tillatt. Nye skilt med vektbegrensning på 50 tonn vil derfor settes opp.

Mai-utgaven av veglistene fra Statens vegvesen inneholdt feil opplysninger om Straumbrua. Her var angitt at brua tåler kjøretøy opptil 60 tonn. Dette stemmer ikke. Brua tåler fortsatt bare 50 tonn, noe den har gjort i mange år.   

Feilen i veglistene er nå rettet av Statens vegvesen, men fordi noen kan ha oppfattet at brukslasten på brua er hevet, vil tungtrafikk dirigeres ved brua inntil skilting er på plass. 

Skiltene, med vekstbegrensing på 50 tonn, blir satt opp innen 13. mai og blir stående inntil videre. 

Kontakt:

Arild Christensen
Teamleder bru
74 17 95 02 908 60 567