Vegstenging

Bilde av kart som viser vegarbeid på fylkesveg 705.
Stengt veg: Gravearbeider ved Mebonden på fylkesveg 705 fører til stengt veg og omkjøring via Røros fra mandag 9. mai til tirsdag 10. mai 2022.

Gravearbeider ved Mebonden på fylkesveg 705 fører til stengt veg og omkjøring via Røros.

Gravearbeidet skjer nord for Vikvarvvegen i Selbu Kommune som følge av at Trøndelag fylkeskommuneskal forsterke fylkesveg 705.

Stenges natt til 10. mai

Det er en ødelagt stikkrenne som skal skiftes ut, og dette arbeidet foregår fra mandag 09.05.2022 kl 21.00 til senest tirsdag 10.05.2022 kl 06.00.

Vegen blir stengt i dette tidsrommet og omkjøring blir via Røros.

Kontaktperson:

Lars Wiseth Ness
Byggeleder
74 17 93 41 482 86 946