Vegen forbi Småvika åpnes til følgende tider

Fra mandag 3. april til og med tirsdag 11. april er vegen forbi Småvika åpen daglig mellom kl 1500 og kl 1800.

Arbeideidet i skredområdet fredag 31. mars er nå gjennomført.

Etter en ny vurdering av situasjonen åpnes det for daglige og faste åpningstidspunkt av vegen.

Det faste tidspunktet er fra kl 1500 til kl 1800.

Dette gjelder fra og med mandag 3. april til og med tirsdag 11. april.

Det understrekes at det fortsatt er knyttet usikkerhet til utviklingen i rasområdet. Spesielt med tanke på mildere temperaturer gjennom påsken.

Derfor må de planlagte åpningene vurderes før hver åpning.
Det varsles om ikke planlagte åpninger kan opprettholdes.

Båttransporten går som tidligere.