Ekstremværet Gyda kommer

Kart over hvor uværet Gyda vil treffe Trøndelag.
Flom og skred: Uværet Gyda kommer inn over Trøndelag onsdag 12. januar 2022. Nedbørsområdet strekker seg over et stort område i hele Trøndelag, men sørdelen av fylket får de største nedbørsmengdene.

NVE har sendt ut farevarsel på oransje og rødt nivå for snøskred, jordskred og flom i Midt-Norge de kommende dagene fra onsdag 12. januar 2022.

Mye regn, mildvær og vind gir stor fare for snøskred, sørpeskred, flom og jordskred.

Mye nedbør

Snøskredvarslingen i NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare fra Hardanger i sør til Ofoten i Nord. Mye nedbør, kombinert med kraftig vind og mildvær, vil gi en omfattende snøskredsyklus med mange naturlig utløste snøskred. 

Venter flere skred

– Vi venter flere store og noen svært store naturlig utløste skred. Hold god avstand til løsneområder og utløpsområder for snøskred, sier vaktleder i snøskredvarslingen i NVE Odd-Arne Mikkelsen i en pressemelding. 

Snøskredfaren er størst onsdag, men også utover torsdag venter snøskredvarslingen naturlig utløste skred.  

Oransje varsel for flom  

Flomvarslingen i NVE har sendt ut varsel om flom på oransje nivå i et område som strekker seg fra Hardangerfjorden til og med Trøndelag. Snøsmelting og store mengder regn vil føre til økende vannføring og flom i flere vassdrag. Flomfaren vil øke utover torsdagen.  

– Privatpersoner bør flytte eiendeler og åpne vannveier slik at vannet kan renne fritt. Beredskapsapparatet bør følge med på situasjonen og vurdere behovet for beredskap og forebyggende tiltak, sier flomvarsler i NVE Anne Ellekjær Stavang.    

Is i vassdragene kan føre til isganger og ytterligere flomskader.  

Trøndelag er utsatt

Regn og snøsmelting fører også til jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå. I tillegg til fjellområdene i vest og nordvest, er Trøndelag og dalstrøkene i fjellene på Østlandet utsatt.  

– Snøsmelting og mye regn vil føre til at vann hoper seg opp i snøen og vi venter at det kan gå flere sørpeskred. Sørpeskredfaren vil øke torsdag. Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring, sier jordskredvarsler i NVE Johan Kristofers.  

Ekstra beredskap

Entreprenørene i Trøndelag har allerede i noen dager gjennomført forberedende tiltak etter at ekstremværet ble varslet. I møte med selve ekstremværet settes det i tillegg inn økt beredskap. Både mannskap og maskiner er tilgjengelige på kort varsel.

Det er også gjort mange forberedende tiltak på vegene.

- Dette er tiltak som høvling for å ta ned isdekke på aktuelle veger, åpne stikkrenner og sluk, rensk av is og snø i grøfter, samt sikre tilstrekkelig strømateriale. Alt dette blir gjort for å være best mulig rustet til å møte nedbørsmengdene. Vi er også i tett dialog med disponible entreprenørmannskaper som står klare, sier seksjonsleder i Trøndelag fylkeskommune, Endre Rudolfsen.

Han sier det også er større kapasitet på byggherresiden.
- Vi er ekstra årvåkne, spesielt i utsatte områder sør i fylket, sier han.

Rudolfsen ber de som må ut på vegene gjøre en skikkelig vurdering på om dette er nødvendig.

Hold deg oppdatert

NVE anbefaler at folk og beredskapsapparatet holder seg oppdatert på varslene på Varsom.no de nærmeste dagene. Alle naturfarevarslene, inkludert varslene fra MET, finner du på Varsom.no. Varslene oppdateres flere ganger i døgnet og du kan abonnere på varslene på www.abonner.varsom.no.  

– Ved større naturfarehendelser vil NVE kunne bistå kommuner som trenger hjelp til å håndtere flom og skredhendelser sier direktør for skred og vassdragsavdelingen i NVE Brigt Samdal.  

Kontaktpersoner:  

Trøndelag fylkeskommune:

Endre Rudolfsen
Seksjonsleder
74 17 96 80 924 25 625

 

Flomvarslingen: Tlf: 404 36 000 

Snøskredvarslingen: Tlf: 488 80 100 

Jordskredvarsling: Tlf: 400 28 777 

NVEs pressetelefon: 48 99 76 67 

Informasjon om stengte veier finner du på vegvesen.no og tlf. 175