Utskifting av Bortna bru på Ler

Bortna bru. Bilde
Bortna bru, Ler (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Bortna bru på Nyhusvegen på Ler, fylkesveg 6600, skal skiftes ut. Arbeidet starter i midten av uke 27.

Årsaken til bruutskiftingen er at dagens bru har skader som gjør at den må skiftes ut.
Som følge av bruarbeidet blir
Nyhusvegen stengt fra 7. august til 30. september.
 

Arbeidet med utskifting av Bortna bru, som ligger på fylkesveg 6600Ler, starter i midten av uke 27 som starter mandag 3. juli.  Før selve bruarbeidet starter, må en høyspentlinje flyttes av Tensio. Deretter lages en midlertidig gang- og sykkelveg. Dette arbeidet skal være ferdig før fellesferien. 

Fra og med 7. august stenges fylkesvegen over Bortnagrunn av gravearbeider og nedsetting av en ny betongkulvert.  

Går alt etter planen vil betongelementene til brua være på plass før skolestart. 

Det er Winsnes Maskin og Transport AS som har fått kontrakten på å skifte ut brua. 

Kontaktperson:

Heidi Kolstad Eggen
Innleid med ansattilgang
74 17 75 17 924 37 095