Tunnelarbeid i Nærøysund kommune

Kart med tunnelen Finnmoen og Bergsvik i Nærøy kommune. Kart.
Kart over området der tunnelene Finnmoen og Bergsvik ligger i Nærøy kommune.png

Det elektriske anlegget i Bergsvik og Finnmoen tunell i Nærøysund kommune skal rehabiliteres. Arbeidet starter 3. oktober.

Det skal jobbes i én tunnel om gangen. Arbeidet starter i Bergsvik tunnel før turen går videre til Finnmoen tunnel. Det er antatt at arbeidet vil ta rundt 14 dager per tunnel. Dette kan imidlertid bli endret noe.  

Tunnelarbeidet fører til stenging av tunellene mandag til fredag i perioden fra 3. oktober til 31. oktober. 

Tunnelene er åpne som vanlig fra 07 til 19 fra mandag til fredag samt helelørdag og søndag.  Resten av døgnet fra mandag til fredag er tunnelene stengt, men det blir mulig å kjøre gjennom tunnelene til disse tidene: 

19.00-00.00: Gjennomslipp hver halve time 
00.00-05.00: Gjennomslipp hver hele time 
05.00-07.00: Gjennomslipp hver halve time
 

Utrykningskjøretøy kan passere til alle tider.