Tilbudsåpning på Brå bru

Brå bru. Skisse og foto.
Flyfoto av Brå bru på Byneset i Trondheim.

Torsdag 30.03 var det tilbudsåpning på bygging av ny Brå bru på fylkesveg 707 på Byneset i Trondheim kommune.

Fire firmaer ga tilbud på brua, og tilbudene varierte fra 54 til 76 millioner kroner. I tillegg til denne summen kommer mva og andre kostnader. Dette vil naturlig nok føre til at totalsummen blir høyere.  

Ferdig høsten 2024 

Hvis alt går som planlagt starter anleggsarbeidene til sommeren, og prosjektet skal være ferdig til høsten 2024. Dagens bru er smal og i dårlig forfatning. Den nye brua bygges nedstrøms den gamle, får to kjørefelt samt gang- og sykkelveg. 

Kontaktperson: 

Tore Skånøy
Ingeniør
74 17 69 86 970 62 457