Tar pause i gang- og sykkelvegarbeid

Arbeidet med å ferdigstille gang- og sykkelvegen mellom Reppe og Være i Trondheim settes på pause og gjenopptas etter påske. Grunnen er at asfaltering på vinteren ofte gir et dårlig resultat.

1600 meter av den 1800 meter lange gang- og sykkelvegen mellom Reppe og Være på fylkesveg 950 er nå ferdig. Støyskjermen på sjøsiden av fylkesveg 950 er også ferdige. 

Dette betyr at det gjenstår 200 meter ved Væresvegen samt innfartsparkering. 

Venter med asfaltering

Der skal det bygges en betongkonstruksjon som gjør det mulig å føre gang- og sykkelvegen over den eksisterende kulverten som går under fylkesveg 950.  
For å få plass til å gjøre disse arbeidene må fylkesvegen flyttes ett kjørefelt mot sjøen. Da det er stor trafikk på denne vegen, bør det midlertidige kjørefeltet ha asfaltdekke. Legging av asfalt utsettes til etter påske fordi det for tiden er vanskelig å få tak i asfalt. Samtidig er kvaliteten på eventuell utlagt asfalt ofte er dårligere på vinteren enn ellers i året. 

I samråd med utførende entreprenør Frent AS har derfor Trøndelag fylkeskommune bestemt å ta en pause i anleggsarbeidene til etter påske. 

Alle anleggsarbeidene skal være ferdig i slutten av juni 2024. 

Kontaktperson:

Odd Nygård
Teamleder
74 17 89 13 913 44 378