Stor dag for små barn

Skytebas Lars Morset og lærling Mali Aunøien i Høgmo Fjellsprenging. Bilde. (Foto: Trøndelag fylkeskommune).
Bakkefyrverkeri: Skytebas Lars Morset og lærling Mali Aunøien (bak) i Høgmo Fjellsprenging gjør seg klare til å gi barnehagebarna et siste smell før de drar tilbake til barnehagen (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

På vegprosjektet fylkesveg 704 mellom Tanem-Tulluan i Klæbu er en godt i gang med å sprenge ny tunnel. Denne uka fikk barn fra Tanem barnehage oppleve sprenging og hvordan det er å sitte bak rattet i en hjullaster.

For tiden har en kommet seg rundt 100 meter inn i den nye Tanemstunnelen, og rundt 50 personer jobber daglig på anlegget. 

Spennende dag 

Tanem barnehage ligger like ved fjellet der det sprenges ny tunnel, og tirsdag denne uka fikk 26 barn se hvordan arbeidet foregår. Det var stor entusiasme blant barna som både fikk se og sitte bak rattet på i de store anleggsmaskinene.  
- Jeg gleder meg mest til sprengingen, sier Robin (5). 

Køen vokste seg raskt stor da barna fikk lov til å ta plass bak rattet i en av de store hjullasterene. Nå spørs det om det ikke blir mange fremtidige søkere til anleggsbransjen.

I rute 

Det er Søbstad AS som er hovedentreprenørpå prosjektet mellom Tanem og Tulluan. Sprengingen blir utført av Høgmo fjellspreging som eies av Søbstad AS. 

Overingeniør Ernst Ottar Nøkkevangen i Trøndelag fylkeskommune. Bilde (Foto: Trøndelag fylkeskommune).
Viktig å informere: Overingeniør Ernst Ottar Nøkkevangen på seksjon investering og fornying veg i Trøndelag fylkeskommune sier det er viktig å fortelle om det som skjer på det som skal bli ny fylkesveg (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

 

- Så langt er de sprengt flere tusen kubikkmeter med stein. Det er også lagt motfyllinger i kvikkleireområdet. Vi er i rute, og på enkelte områder er vi også før tidsplanen, sier overingeniør Ernst Ottar Nøkkevangen på seksjon investering og fornying veg i Trøndelag fylkeskommune. 

Barnehagebarn på vei opp i hjullaster. Bilde. (Foto: Trøndelag fylkeskommune).
Kø: Barnehagebarna i Tanem barnehage trivdes stort under besøket på anleggsområdet. Her står de i kø for å komme opp i en av hjullasterne (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Interessen for å komme og se på hva som skjer på arbeidsområdet er stor, og snart kommer elever bygg- og anleggsteknikk fra Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Fram til vegåpningen skal det bygges 4,5 kilometer med veg. Om alt går etter planen blir vegen ferdig i august 2024. 

Nysgjerrige på hva som skjer

Etter en litt forsinket tunnelspregning rigges det for å gi barnehagebarna opplevelsen av et nytt, men noe mindre smell. Skytebas Lars Morset ruller ut sprengtråden og snart smeller det skarpt fra bakken. Barna er i ekstase etter smellet som har gitt alle en liten følelse av nyttårsaften.  

Nøkkevangen i Trøndelag fylkeskommune sier det er viktig å invitere barn inn på anlegget slik at de bedre forstår hva som skjer rett ved der de leker og bor. 
- De har hørt det smelle en rekke ganger allerede, og mange har vært nysgjerrige på hva som skjer, sier han. 

Stor interesse fra næringslivet 

Han merker også at vegen skaper et stort og positivt engasjement blant næringslivet i området. 

- Flere grunneiere har posisjonert seg for fremtidig næringsutvikling. Det blir også et stort løft for området der den nye vegen bidrar til å få tungtrafikken bort fra boligområdet, sier Nøkkevangen 

 Daglig sprenges det to ganger, og etter rundt 200 salver regner med å ha kommet gjennom tunnelen som blir 980 meter lang. 

- Det vil fortsette å smelle en god stund framover, men resultatet når vi er ferdige blir da også en flott veg, sier han. 

Det ryker ut av den nye Tanemstunnelen etter sprenging. Bilde. (Foto: Trøndelag fylkeskommune).
Sprenging: En av de mange salvene som må til for å sprenge ut den 980 meter lange Tanemstunnelen er nettopp gjennomført. Rundt 200 salver trengs før en ser lyset på den andre siden (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

 

FAKTA 
Fylkesveg i ny trasé i Klæbu 

Hovedmålet for prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø. 

Gjennomsnittlig trafikkmengde på Brøttemsvegen (dagens fylkesveg 704) gjennom Tanem er ca. 3 500 kjøretøy per døgn.  

Den nye vegen bidrar til å få trafikken bort fra de mange boligene som i dag ligger langt fylkesveg 704. Mye av denne trafikken er også tungtrafikk da det er mye næringsvirksomhet i området