Stenges til mandag 29. november

Bilde av kontrollert ras på fylkesveg 72, Verdal.
Rasfare: Et kontrollert ras utløses på fylkesveg 72 ved Festningsberga tirsdag 23 november 2021 (Foto: Aleksandar Pesut, Trøndelag fylkeskommune).

Fylkesveg 72 ved Festningsberga stenges fram til mandag 29. november. Årsaken er den overhengende faren for ras i området.

Det pågår for tiden fjellrensk i området ved Festningsberga på fylkesveg 72. Området ligger cirka 25 kilometer fra Verdal i retning Sverige.

Løse steinblokker

De siste dagene har det kommet mye regn, noe som har gjort arbeidet i fjellet over vegen svært krevende. Arbeidet som utføres er skredsikring, og under dette arbeidet ble det oppdaget flere løse blokker. I løpet av ettermiddagen tirsdag 23. november ble det bestemt å stenge vegen helt.

For at vegens skal kunne sikres på en god måte, er det nå bestemt at vegen forblir stengt fram til mandag 29. november.  Da tas en ny vurdering om vegen fortsatt skal være stengt, eller om den skal åpnes.

I samtaler med kommunen

Trøndelag fylkeskommune er i samtale med Verdal kommune om hvordan en på best mulig måte kan sikre god og trygg transport av skolebarn. Det jobbes også for å finne løsninger for varetransport som melk og tømmer som hyppig fraktes på strekningen.

Høy skredfare

Da entreprenøren sjekket fjellet tirsdag 23. november ble det avdekket flere løse steinblokker. Disse steinene øker skredfaren, og det ble raskt avgjort at vegen må stenges for trafikk.

Entreprenøren vil fortsette å jobbe i det aktuelle arbeidsområdet så fort de det lysner onsdag 24. november.

Kontakt:

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder
74 17 90 27 911 12 337