Stenger gate i Trondheim

Alternative ruter forbi arbeidsområde i Sandgata i Trondheim. Kart
Alternative ruter: I forbindelse med stenging av Sandgata må myke trafikanter og kjørende velge nye ruter. Kjørende kan velge Kongens gate mens myke trafikanter kan velge Hospitalsløkkan.

Bilister og myke trafikanter må velge nye ruter når Sandgata stenges fra og med onsdag 16. august kl 1800 til onsdag 27. september.

I forbindelse med kommende utbedring av Kongens gate har Miljøpakken  et forberedende prosjekt for dette i Batterigata på Skansen i Trondheim.

Vann- og avløpsnettet skal renoveres og i den forbindelse stenges Sandgata fra og med onsdag 16. august kl 1800 til onsdag 27. september.
I denne perioden kan kjørende benytte Kongens gate, mens syklende og gående ledes opp til Hospitalløkkan.

Kontaktperson:

Abbas Aminpour
Overingeniør
74 17 98 70 456 30 939